Patientregister som digitaliseras och växer i snabb takt kommer att kunna användas som grund för patientvård och framförallt i preventiva syften där patienter kan söka vård i hemmet, i telefonen eller andra smarta enheter. System som, enkelt förklarat, bygger på en användarbaserad databas men till skillnad från ett patientregister – som det ser idag – så är det möjligt att konstant kunna uppdatera databasen med smart teknik som finns hos användaren.

 

Datan kan också matchas och utvinnas för att ställa diagnos och förbättra vård för patienter som exempelvis har samma symptom eller sjukdom.

We have an ecosystem of personal healthcare within our grasp that we are not fully utilising. Of course not all data gathered can be trusted by healthcare professionals, and the sooner more wearables become FDA-approved (such as this device for epilepsy patients that began life as a crowd-funded campaign) the better. How we choose to collect, read and validate this data moving forward will have a big impact on the future of healthcare research and treatment, and it’s something we will be following closely.