Träffa oss på Vitalis mässan 24-26 april


eHälsa och digitaliseringen blir allt mer aktuella och viktiga områden!
 Vitalismässan lockar deltagare och besökare från hela landet, och hålls på Svenska Mässan i Göteborg. Under tre dagar skapas nya innovationer, affärer och samarbeten i en arena för eHälsa. Vitalis bjuder på ett oerhört variationsrikt och intressant konferensprogram med föreläsare som bland annat:  Annika Strandhäll (Socialminister), Niklas Eklöf
(tf. Chef för enheten Strategi och samordning, eHälsomyndigheten) och Dr Simon Kos
(Chief Medical Officer and Senior Director, Worldwide Health, Microsoft) medflera.

Vitalis är en unik chans för kompetensutveckling, nätverkande och samtal kring hur framtiden kan se ut och hur visioner blir verklighet inom vård- och omsorg. Vi besöker och ställer ut på mässan för att möta kommuner, landsting och statliga verksamheter samt privata aktörer.

Hälsoteknikcentrum Halland kommer att ställa ut på två ställen centralt på mässan i sektionen “Smarta hem och boenden” och precis utanför där vår monterplats är: B09:46.

Kom gärna och prata med oss på mässan så berättar vi mer om våra tjänsteutbud: InnovationsprojektTestMiljö HallandKlusterinitiativ och Studentverksamhet.

I och med temat “Smarta hem och boenden” delar vi  med oss av några projekt som vi arbetar med kopplat till det Exempelvis våra projekt: Smarta HemNext Generation Home CareSängsensorer på boendeDetektering typfall och Kartläggingsboende.

HCH lägger stort fokus på Ai

Vi lägger vi stort fokus på inte bara “Smarta hem och boenden” utan också Ai (artificiell intelligens) och hur vi kan möta de samhälleliga behoven och utmaningarna som vård och omsorgssektorn står inför. 

Den etablerade hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Kostnaderna ökar, personalen räcker inte till och arbetssättet är mer reaktivt än proaktivt. Samtidigt som medicinska framgångar förbättrar och förlänger liv ställer en åldrande och multisjuk befolkning nya krav på den offentliga vården. Den snabba digitaliseringen av samhället leder till ökade förväntningar på individanpassade lösningar med hög kvalitet och god tillgänglighet. Utvecklingen av artificiell intelligens och hårt ansträngda resurser innebär ett paradigmskifte inom hälsosektorn och i sjukvården.

När intelligenta system tar över inom områden som prevention, upptäckt, diagnos och behandling förändras flödet i sjukvården, precis som yrkesrollerna. Sättet som vi prioriterar vård, kommer att förändras. Hemsjukvården utvecklas. Arbetssätt effektiviseras. Allt tyder på att antalet vårdplatser kommer fortsätta att minska och därmed kommer allt fler att vårdas i hemmet. De förebyggande tjänsterna ökar och människor får större inflytande över sin hälsa och vård.

 

Klicka på den här länken för att komma till Vitalis hemsida