TestMiljö Halland

framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas

2018-2021

Hälsoteknikcentrum Halland får ytterligare finansiering för fortsatt utveckling av framtidens hälso- och sjukvård

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) samlar kunskap och kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland, näringslivet och alla halländska kommuner. Syftet är att vara en motor och samverkansarena som möjliggör nya hälsoinnovationer. Nyligen stärktes HCH med ytterligare EU-finansiering vilket är ett tydligt resultat av den unika och viktiga utveckling av framtidens vård och hälsa som pågår i Halland.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har fått ett nytt treårigt projekt beviljat från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) med en finansiering på drygt 30 miljoner kronor. Projektet heter ”Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas”. Målet är att bygga en effektiv testmiljö för produkter, lösningar och tjänster som ger stöd och trygghet i hemmet.

Anki_square
Anne-Christine Hertz, Verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland

“På Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) arbetar vi med att förändra vård- och omsorgssektorn och skapa möjligheter för innovation. Hälsoteknikcentrum har växt och utvecklats på många viktiga områden sedan vi startade 2009. Genom TestMiljö Hallands får vi nu möjlighet att arbete med att verifiera tjänster, produkter och arbetssätt med ett huvudsakligt fokus på smarta hem. Hälsoteknikcentrum Halland skapar en hälsoinnovationsarena som är enormt viktig för regionen!

”Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas” är ett treårigt projekt som inleds i augusti 2018. Projektet finansieras med drygt 30 miljoner från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) samt Region Halland och de halländska kommunerna. Bild: Jesper Jansson

Halland satsar på AI

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar skapar större efterfrågan på vård, samtidigt som möjligheterna att diagnostisera och behandla ständigt utvecklas.

 

Sjukvården måste förändras, och förväntan på tekniska lösningar är stor.

 

Inom vården i Halland finns ett stort intresse att kombinera artificiell intelligens (AI) med vårdpersonalens kunskap och erfarenhet. Det finns stora möjligheter att utveckla vård, produkter och tjänster som är baserade på AI. I regionen finns dessutom en unik tillgång till data och kompetens att använda den. HCH utgör navet för det samarbete över disciplingränser som krävs för denna utveckling.

 

Att vi fått detta nya EU-projekt beviljat är ett viktigt kvitto på att vår strategi för att tillsammans utveckla framtidens vård och omsorg är lyckad. Vi kan nu fortsätta vara med och utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.”

Josefine Square
Josefine Henriksson, Projektkoordinator & Verksamhetscontroller på Hälsoteknikcentrum Halland

“Något riktigt spännande och viktigt för framtidens vård och omsorg håller på att hända i Halland. Vi har sedan snart 10 år tillbaka byggt upp en innovationsarena där regionen, de halländska kommunerna, högskola och näringsliv kan mötas kring framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Vårt nära och okomplicerade samarbete är något som är unikt i sig och uppmärksammats både nationell och internationellt. Digitalisering och AI, rätt använt, ger oss otroliga förutsättningar för att såväl utveckla vården som att skapa tillväxt. Högskolans och Regionens forskare blir central för denna utveckling.”

MangeC
Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad
Region Halland, som medfinansierar EU-projektet, ser positivt på samarbetet vid HCH:

“Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar samtidigt som förväntningarna ökar på en individbaserad och jämlik vård. Genom vår samverkansarena Hälsoteknikcentrum och den nya satsningen inom Testmiljö Halland bidrar vi till att möta efterfrågan på individanpassade lösningar och att minska ojämlikheter inom hälso- och sjukvården.”

Mikaela Waltersson
Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande
Möte med en kompetenspanel är en av de tjänster som Hälsoteknikcentrum Halland erbjuder företag och innovatörer. Här ges möjligheten att träffa och få kunskap från erfarna personer inom forskning samt kommunal eller regional verksamhet för att diskutera sin innovation eller produkt. Bild: Julia Sjöberg

Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas är ett treårigt projekt som inleds i augusti 2018. Projektet finansieras med drygt 30 miljoner från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) samt Region Halland och de halländska kommunerna. Projekt bygger vidare på erbjudandet Testmiljö Halland som de senaste tre åren har utvecklats inom ramen för Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). 

 

Målet med projektet är att utveckla och testa produkter och tjänster som med hemmet som bas kan förebygga hälsa, stötta prediktiv vård och bistå vid specialiserad sjukvård i hemmet.

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) är en samverkansarena vars syfte är att möta och lösa samhällsutmaningar genom utveckling av produkter, tjänster och metoder. De senaste årens snabba teknikutveckling skapar enorma möjligheter för hälsoinnovationer som kan tillgodose samhällets nya behov. 

 

Syftet med HCH är att genom samverkan mellan och inom akademi, närlingsliv och offentlig sektor ytterligare utveckla Hallands särställning inom vården, stärka länets innovationskraft och bidra till en ökad tillväxt.

  • HCH startade sin verksamhet 2009, har sina lokaler på Högskolan i Halmstad och är knutet till Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, Region Halland och alla halländska kommuner. HCH är ramen inom vilka följande projekt ryms, alla med målet att stimulera tillväxt:
  • Pågående: ”HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena” (avslutas i juni 2019) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna. Inom detta har bland annat erbjudandet Testmiljö Halland byggts upp, som nu har lett till det nya EU-projektet “Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas”.
  • Nytt: ”Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas” (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av Europeiska regionala strukturfonden (Eruf), Region Halland och de halländska kommunerna.
  • Nytt: ”CareWare Nordic” (tre år från augusti 2018) är ett projekt finansierat av EU-programmet InterregÖresund-Kattegat-Skagerrak. Interreg ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället.
Text: Louise Wandel

Kontakt

Anne-Christine Hertz

Verksamhetsansvarig ℹ

Verksamhetsansvarig | Biomekanikingenjör
Skapare av BikeAround

 

Kompetensområden

Senior projektledning, biomekanik, anatomi, fysiologi, rörelselära, användarcentrerad design, usability, ergonomi, coaching, produktutveckling, erfaren workshopfacilitator och co-creator.

 

+46 70 538 45 55
anne-christine.hertz@hh.se

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig ℹ

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

 

Kompetensområden

Jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

 

Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland ℹ

Projektledare TestMiljö Halland | Biomekanikingenjör

 

Kompetensområden

Biomekanik, ergonomi, innovationsteknologi, projektledning och produktutveckling.

 

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se

Ytterligare läsning