Testprojekt

För utveckling av framtidens vård- och omsorg i boendemiljö

Vi hjälper er att genomföra tester

Har ditt företag en produkt som ni vill testa och utveckla?

Vi erbjuder er möjligheten att genomföra ett testprojekt tillsammans med oss i en verklighetstrogen eller verklig miljö där slutanvändarna kan medverka med sina upplevelser, tankar och åsikter. Vårt mål är att utveckla vård- och omsorg i boendemiljö, och därför vill vi testa både ny och befintlig teknik som kan användas för att möjliggöra och förbättra vård i hemmet.   

 

Ett testprojekt initieras oftast från ett företag som önskar testa en produkt eller tjänst, men kan även initieras utifrån ett behov från kommun eller region. Som neutral mötesplats med direkta kontaktvägar inom vård- och omsorg kan vi koordinera samverkan mellan näringsliv, akademi och civilsamhälle. Kontakta Emma för mer information. 

Våra testmiljöer

Utifrån ett testprojekts karaktär erbjuder vi olika testmiljöer. Våra testmiljöer finns bland annat på Högskolan i Halmstad och ute i de halländska kommunerna. Oavsett om initiativet kommer från näringslivet eller offentlig verksamhet ordnar vi med projektkoordineringen!

Att vara en testmiljö

Vi har ett flertal testmiljöer i de halländska kommunerna. Att vara en testmiljö är både roligt och utmanande! Här kan du som personal i en testmiljö lära dig mer om vad en testmiljö är, och vad vi på Hälsoteknikcentrum Halland kan göra för er.

 

En testmiljö behöver inte vara en fysisk plats utan kan också utgöras av en hemtjänstgrupp, anhöriga eller patienter. Vi ser även att en testmiljö kan utgöras av en viss kompetens som är värdefull för testprojektets måluppfyllelse.  En testmiljö för oss kan exempelvis vara äldreboenden, särskilt boende, ordinärt boende, LSS med flera. Vi ser också att en hemtjänstgrupp, anhöriga eller patienter också kan utgöra en testmiljö.

Vi koordinerar och utför tillsammans med er

För de testprojekt som genomförs tillsammans med Hälsoteknikcentrum Halland kan vi stötta med projektledning och koordinering som tydliggör projektstart, genomförande och projektavslut. Vi inkluderar personal i planeringsstadiet för att skapa ett upplägg för testförfarandet. Vi har erfarenhet av att arbeta med intervjuer, observationer och andra metoder för att genomföra och utvärdera tester. Resultatet analyseras och sammanfattas för att identifiera förbättring- och utvecklingsmöjligheter.

Förankring på alla nivåer

För ett framgångsrikt testprojekt är det viktigt att det har förankrats på alla nivåer i en verksamhet, det vill säga hos chefer, personal och användare med flera. Om medverkande i testprojektet är överens om syfte och mål med testprojektet är det enklare att återkoppling och synpunkter på produkten eller tjänsten samt berörda arbetsprocesser och rutiner.

Skapa utrymme för framgång

För att kunna genomföra ett testprojekt krävs engagemang och tid. Det är viktigt att berörd personal får avsatt tid för att kunna medverka på bästa sätt. Det kan exempelvis vara att delta på informationsträffar, tid för att kunna lära sig en produkt eller tjänst eller möjligheten att kunna delta i intervjuer och andra former av undersökningar.

Anne-Christine Hertz, Verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland

"Vi måste alla ta vårt ansvar för att driva utvecklingen framåt mot en bättre hälso- och sjukvård."

Kunskap och support

I de testprojekt som genomförs tillsammans med oss kan vi hjälpa till med internkommunikation som effektiviserar och driver arbetet framåt. Vi ser till att användarna får en genomgång av hur testet går till och hur produkten/tjänsten används. Detta kommuniceras både skriftligt och muntligt till personal och andra medverkande. Vi ser också till att det alltid finns en ansvarig att kontakta om det uppstår frågor eller problem.

Trygghet och integritet

Deltagandet i ett testprojekt som genomförs med oss är alltid frivilligt för individer som inte är anställda i en testmiljö det vill säga t.ex. patienter och anhöriga. Detta säkerställer vi bland annat genom samtyckesavtal. Personalens deltagande i ett testprojekt beslutas av berörd chef i respektive kommun. Vi respekterar varje enskild persons integritet och är lyhörda genom hela projektet kring de olika deltagarnas upplevelser och erfarenheter av testet. Hälsoteknikcentrum Halland är en neutral part i projektet som lyssnar lika mycket till samtliga projektdeltagares tankar och åsikter. 

Struktur för testprojekt

Vi erbjuder koordinering av testprojekt där vi testar och utvecklar en produkt eller tjänst tillsammans med er

Exempelvis ingår:
  • Projektplanering
  • Projektgrupp med multidisciplinär kompetens
  • Avtal för trygga tester
  • Genomförande av tester med testledare
  • Nätverk inom kommunal och regional vård- och omsorg

Utveckling tillsammans

Delaktighet i testprojekt ger större acceptans för förändring. Våra erfarenheter visar att tester av produkter och tjänster är ett framgångsrikt sätt att utveckla verksamheten tillsammans.
Störst nytta nås om produkten eller tjänsten utvecklas efter individens behov och önskemål.

Samverkansarena där alla är viktiga

Vi är den neutrala mötesplatsen där vård och omsorg möter näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Vi har direkta kontaktvägar in i vård och omsorg tack vare kommunkoordinatorer för varje kommun samt regionkoordinatorer.

Vi vill inkludera alla

Vi arbetar aktivt med normkritik och jämställdhet i alla våra projekt. Värdegrunden Everyone includedTM löper som en röd tråd genom allt vårt arbete.
Den modellen syftar till att alla röster är viktiga när framtidens vård skapas. Individen ska känna sig sedd, trygg och delaktig.

Sagt om Hälsoteknikcentrum Halland

Att ha med HCH har varit jättebra. Vi som är inne i omsorgen ser ju det här med våra ögon. HCH har kommit med sin forskarkompetens, utmanat oss och ställt frågor om sånt vi själva inte tänkt på.

Anna-Lena Ljunghov, Varbergs kommun

Det har varit väldigt bra att ha med en neutral part som har kunnat tydliggöra att det här var ett test för utvärdering och utveckling och att det inte handlade om att sälja i första hand

Daniel Svensson, Great Security Sverige AB
Hälsoteknikcentrum Halland finansernas genom Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) samt Region Halland och de halländska kommunerna. Våra samarbetspartners bidrar med att avsätta tid och eventuellt en testmiljö för testet. Vi lyder under statsstödsreglerna.

Kontakt

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland (föräldraledig)

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se