TestMiljö Halland
Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas är ett treårigt projekt som startades i augusti 2018 och drivs av Hälsoteknikcentrum Halland.
Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra för näringslivet och den offentliga sektorn att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.

Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas är ett treårigt projekt som inleddes i augusti 2018. Projektet finansieras med drygt 30 miljoner från Europeiska regionala strukturfonden (Eruf) samt Region Halland och de halländska kommunerna. Projekt bygger vidare på erbjudandet Testmiljö Halland som de senaste tre åren har utvecklats inom ramen för Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). 

 

Målet med projektet är att utveckla och testa produkter och tjänster som med hemmet som bas kan förebygga hälsa, stötta prediktiv vård och bistå vid specialiserad sjukvård i hemmet.

Kontakt

Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland (föräldraledig)

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

Hälsoteknikcentrum Halland i fortsatt utveckling av framtidens hälso- och sjukvård

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) samlar kunskap och kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland, näringslivet och alla halländska kommuner. Syftet är att vara en motor och samverkansarena som möjliggör nya hälsoinnovationer. Mellan 2018-2021 bedriver HCH projektet Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas med EU-finansiering vilket är ett tydligt resultat av den unika och viktiga utveckling av framtidens vård och hälsa som pågår i Halland.

“På Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) arbetar vi med att förändra vård- och omsorgssektorn och skapa möjligheter för innovation. Hälsoteknikcentrum har växt och utvecklats på många viktiga områden sedan vi startade 2009. Genom TestMiljö Hallands får vi nu möjlighet att arbete med att verifiera tjänster, produkter och arbetssätt med ett huvudsakligt fokus på smarta hem. Hälsoteknikcentrum Halland skapar en hälsoinnovationsarena som är enormt viktig för regionen!

Anne-Christine Hertz, Verksamhetsansvarig Hälsoteknikcentrum Halland
Josefine Henriksson, Projektkoordinator & Verksamhetscontroller på Hälsoteknikcentrum Halland

Att vi fått detta nya EU-projekt beviljat är ett viktigt kvitto på att vår strategi för att tillsammans utveckla framtidens vård och omsorg är lyckad. Vi kan nu fortsätta vara med och utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.”

Halland satsar på AI

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Demografiska förändringar skapar större efterfrågan på vård, samtidigt som möjligheterna att diagnostisera och behandla ständigt utvecklas.

 

Sjukvården måste förändras, och förväntan på tekniska lösningar är stor.

 

Inom vården i Halland finns ett stort intresse att kombinera artificiell intelligens (AI) med vårdpersonalens kunskap och erfarenhet. Det finns stora möjligheter att utveckla vård, produkter och tjänster som är baserade på AI. I regionen finns dessutom en unik tillgång till data och kompetens att använda den. HCH utgör navet för det samarbete över disciplingränser som krävs för denna utveckling.

 

MangeC
Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad

“Något riktigt spännande och viktigt för framtidens vård och omsorg håller på att hända i Halland. Vi har sedan snart 10 år tillbaka byggt upp en innovationsarena där regionen, de halländska kommunerna, högskola och näringsliv kan mötas kring framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Vårt nära och okomplicerade samarbete är något som är unikt i sig och uppmärksammats både nationell och internationellt. Digitalisering och AI, rätt använt, ger oss otroliga förutsättningar för att såväl utveckla vården som att skapa tillväxt. Högskolans och Regionens forskare blir central för denna utveckling.”

Region Halland, som medfinansierar EU-projektet, ser positivt på samarbetet vid HCH:

“Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar samtidigt som förväntningarna ökar på en individbaserad och jämlik vård. Genom vår samverkansarena Hälsoteknikcentrum och den nya satsningen inom Testmiljö Halland bidrar vi till att möta efterfrågan på individanpassade lösningar och att minska ojämlikheter inom hälso- och sjukvården.”

Mikaela Waltersson, Regionstyrelsens ordförande
Möte med en kompetenspanel är en av de tjänster som Hälsoteknikcentrum Halland erbjuder företag och innovatörer. Här ges möjligheten att träffa och få kunskap från erfarna personer inom akademi samt kommunal eller regional verksamhet för att diskutera sin innovation eller produkt. Bild: Julia Sjöberg

Ytterligare läsning