TestMiljö Halland

Hur fungerar din produkt eller tjänst i praktiken?

Hälsoteknikcentrum Halland erbjuder TestMiljö Halland som ger dig möjligheten att på ett strukturerat sätt testa dina produkter, tjänster eller arbetssätt i verksamheter inom kommunal eller regional vård- och omsorg. Ett test kan initieras utifrån ett behov från kommunen eller regionen, men kan också initieras utifrån en innovatör eller ett företag som vill verifiera sin innovation i verkliga sammanhang. Din innovation genomgår två testfaser, både i labbmiljö och i en handplockad samverkansmiljö som styrs och kvalitetssäkras av ett projektteam från Hälsoteknikcentrum Halland, med kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. Resultatet av testerna kan sedan användas för vidareutveckling – ur användarens perspektiv. TestMiljö Halland analyserar även användarens behov vilket ytterligare kan stimulera en framtida implementering. Att testa dina produkter, tjänster eller arbetssätt är viktigt för att säkerställa att vi utvecklar och implementerar användbara produkter som främjar framtidens vård- och omsorg.

TestMiljö Halland har ett tätt samarbete med alla de halländska kommunerna och Region Halland, vilket är en förutsättning för genomförandet av tester inom dessa organisationer. I TestMiljö Halland använder vi vår långa erfarenhet av projektledning och har skapat strukturer och juridiska avtal för tryggt och säkert genomförande av tester. Genom TestMiljö Halland kan tester och utvärderingar effektiviseras. Vårt mål är att minimera de hinder som kan uppstå vid förfrågningar om och genomförande av tester.

Vi tror, att om vi arbetar tillsammans, så ökar förutsättningarna att få fram riktigt bra innovationer till framtidens vård och omsorg. Håller du med?

Klicka här för att se våra utvalda testprojekt som vi genomfört på Hälsoteknikcentrum Halland.

TestMiljö Halland erbjuder:

  • Innovatörer inom privat sektor, kommun och region ges möjligheten att testa sina produkter, tjänster eller arbetssätt. Testerna sker på ett metodiskt och säkert sätt tillsammans med faktiska användare och i verkliga miljöer.
  • Ett projektteam från Hälsoteknikcentrum Halland driver och kvalitetssäkrar testerna, med kompetens från Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.
  • TestMiljö Halland stöttar innovatörer i utvecklingsprocessen, vilket kan bidra till ökad konkurrenskraft på marknaden.

mamame

TestMiljö Halland har hjälpt mig med att utvärdera och testa min produkt tillsammans med slutanvändarna. Slutanvändarnas åsikter har varit väldigt viktiga i min produktutveckling och TestMiljö Halland har hjälpt mig med saker som jag inte kunnat åstadkomma på egen hand.

Malin Tapper, grundare av bäckenbältet MamaMe

Läs mer om projektet här.

medipoc

Tillsammans med TestMiljö Halland utvecklades min prototyp som sedan testades i en verklig miljö. Tack vare TestMiljö Halland kunde jag hålla nere kostnaderna eftersom jag inte behövde utvecka en färdig produkt.

Alban Qitaku,  grundare av appen MediPoc

Läs mer om projektet här.


Låt oss utforska det tillsammans!

Kontakta mig för ett första möte kring hur vi kan arbeta tillsammans med din idé!
Har du en produkt eller tjänst som du vill testa?
KONTAKTA OSS