VectorizeMove

VectorizeMove

I tidig utvecklingsfas av en ny tjänst kontaktades HCH av ett nystartat företag som önskade vägledning inom hälsoteknikområdet. Projektet ämnar bidra i utvecklingen av en prototyp, genom vårt nätverk i regionen samt vår möjlighet att nå potentiella användare som kan involveras.

Innovatören bakom tjänsten har utvecklat en sensor med tillhörande algoritmer för gånganalys. Sensorn fästs på nedre extremitet och registrerar användarens rörelsemönster.

Bakgrund

Innovatören bakom denna tjänst, Khandelwal Innotechnes, har utvecklat en sensor med tillhörande algoritmer för gånganalys. Sensorn fästs på nedre extremitet och registrerar användarens rörelsemönster för att kunna detektera t.ex. utveckling vid rehabilitering efter sjukdom eller skada. I ett nästa steg behöver Innovatören stöd med att utreda vilka komponenter som behövs utöver sensorn för att skapa en tjänst som passar inom sjukvården, samt identifiera potentiella användare för att få input till den fortsatta utvecklingen.

Genomförande och resultat

En kompetenspanel kopplad till sensorns design har genomförts, med både användare och yrkesverksamma i läkarprofessionen. Parallellt har även ett studentprojekt utförts kopplat till sensorns design. Som ett ytterligare led i utvecklingen av en första prototyp har olika metoder för dataöverföring testats, som nu ligger till grund för hur den mobila plattformen kommer att byggas. HCH har också satt innovatören i kontakt med flera olika organisationer och nyckelpersoner för att kunna göra gemensamma forskningsansökningar, samt pilotstudier.

Behov

Alla lärosäten har en uppgift att arbeta med nyttiggörandet av de kunskaper som skapas genom utbildning och forskning och VectorizeMove är ett exempel på nyttiggörande av forskning genom kommersialisering. Just samverkan mellan alla aktörer som kan stötta i denna process är också en central del för detta projekt.

Referenser

Khandelwal, Siddhartha (2018). Gait Event Detection in the Real World [Elektronisk resurs]. Diss. (sammanfattning), 2018. Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-36525

Projektinfo

Ett tidigare forskningsprojekt på Högskolan i Halmstad har resulterat i ett nyskapat bolag inom teknisk utrustning för gånganalys. Tillsammans med HCH utvecklas konceptet vidare för att passa i sjukvården.

Idéägare

Khandelwal Innotechnes AB

Projektdatum

Mars 2018 – November 2018

Projektledare

Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se