Vätskande sår

Idégivaren (som väljer att vara anonym) har erfarenhet av avancerad sårvård och kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för att djupare undersöka potentialen i användandet och behovet av nytt material för omläggning av stora, vätskande sår.

vatskande-sar-01

Bakgrund

Projektet syftar till att undersöka vidare potential kring idégivarens tankar kring att utveckla omläggningsmaterialets teknologi och design. Idégivaren vill vara anonym.

Genomförande och resultat

Projektets mål var att ta reda på följande frågeställningar:

 • Vilka omläggningsmaterial finns och används i sårvård?
 • Finns det någon produkt som liknar den idégivaren presenterat?
 • Vilka behov finns hos sårvårdspersonal?
 • Skiljer sig absorptionsförmågan hos omläggningsmaterial och det material idégivaren presenterat per ytenhet?

Behov

Idégivaren har erfarenhet inom avancerad sårvård och har upplevt åtskilliga problem kopplade till det produktutbud för sårvård som finns på marknaden idag. Några exempel på de problem som dagens produktutbud har, är att att de snabbt fylls med vätska och börjar läcka, att materialet inte är följsamt mot kroppen och att de inte absorberar den skarpa doft som kan uppstå.

Projektinfo

Idégivaren sökte upp Hälsoteknikcentrum Halland efter rekommendationer från  kommunens näringslivsenhet.

Projektledare                Lina Lundgren
Projektledare Lina Lundgren

+46 72 977 36 61

lina.lundgren@hh.se