Vårdväskan

Syftet med projektet är att stödja Vårdväskan AB i sitt utvecklingsarbete kring en ny produkt i form av en lathund/fickguide med lättillgänglig information för sjuksköterskor och undersköterskor i sitt dagliga arbete.

Projektet pågår fortfarande men planeras avslutas inom en snar framtid och vi kommer därför uppdatera sidan med slutresultatet därefter.

Vårdväskan

Bakgrund

Målet med projektet är att utreda vilken kvalitetssäkring som krävs av den information som ska finnas i produkten samt undersöka vilken slags information som det finns behov av att en sådan produkt innehåller. Vidare kommer även en mindre översikt kring vilken klassificering (CE-märkning, medicinteknisk produkt) göras, som den tilltänkta produkten faller inom.

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

Projektinfo

Syftet med projektet är att stödja Vårdväskan AB i sitt utvecklingsarbete kring en ny produkt i form av en lathund/fickguide med lättillgänglig information för sjuksköterskor och undersköterskor i sitt dagliga arbete.

 

Projektledare


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se