Utvärdering av utegym i Halmstad

Fysisk inaktivitet är idag ett stort problem. Det beror bland annat på att vi har en mer stillasittande livsstil än tidigare. Detta kan orsaka en rad olika sjukdomar då människokroppen är byggd för aktivitet och rörelse. För att uppmuntra till fysisk aktivitet och god hälsa är det viktigt att skapa förutsättningar för detta. Ett sätt är att bygga utegym där människor oavsett socioekonomisk bakgrund får möjlighet till att träna. Forskning visar att människor som normalt inte brukar träna ökar sin aktivitetsnivå om det finns tillgång till utegym.

Projektet är avslutat och vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har ett forskningsresultat. Den 22 maj 2017 öppnade det nya intelligenta utegymmet i Slottsparken. Intelligensen sitter i en stolpe som står i mitten av sex olika träningsstationer och är programmerad för att hålla takt och tid vid varje träningsstation. Läs om invigningen av det intelligenta utegymmet i Hallandsposten.

utegym

Bakgrund

Sedan ett par år tillbaka har vi tillsammans med Högskolan i HalmstadEleiko Sports AB, Swedish Adrenaline och Halmstad kommun planerat och diskuterat utomhusmiljöer, placering och utformning av ett nytt och innovativt utegym för Halmstad kommun. HCH fick i uppdrag att i samband med detta göra en nulägesanalys av olika utegym i Halmstad kommun, för att se på olika framgångsfaktorer för ett attraktivt utegym.

Genomförande och resultat

För att utvärdera olika utegym i Halmstad rekryterades projektdeltagare från Idrottscentrum Halmstad och studenter på Biomekanikingenjörsprogrammet och Biomedicin – inriktning fysisk träning från Högskolan i Halmstad. Förhoppningen var att samla en blandad grupp med olika erfarenheter av träning, personlig träning samt kompetenser i fysiologi och biomekanik. Totalt besöktes och utvärderades fyra utegym med hjälp av ett frågeformulär med efterföljande diskussioner. För att skapa en helhetsbild av utegymmen i Halmstad kommun gjordes även en enklare undersökning kring andra utegym än de som utvärderades vid workshoppen. Totalt utvärderades elva utegym i Halmstad.

Studien visar att den geografiska placeringen och de omgivande miljöerna är viktiga framgångsfaktorer. Andra framgångsfaktorer är instruktionerna på hur man ska göra vid varje gymmaskin samt maskinernas användbarhet, skick och underhåll. Det är även viktigt att maskinerna gav en stor variation av olika träningsövningar.

utegym i halmstad

Behov

Forskning visar att utegym som finns tillgängliga i en attraktiv miljö ökar aktivitetsnivån hos människor som vanligtvis inte brukar utöva fysisk aktivitet. Det är inte helt enkelt att utvärdera vilka som använder utomhusmiljöer och parker till fysisk aktivitet och i vilken omfattning detta sker. Detta beror på att användandet ofta sker sporadiskt. Det finns däremot forskning som visar att attraktiva utomhusmiljöer oftast karaktäriseras av ett grönområde som möjliggör promenader. Även träningsutrustning och geografisk närhet till staden är viktiga faktorer (Kelly och Fry, 2011) (Cohen, et al., 2013, Tester och Baker, 2009). Genom att förstå vad i utomhusmiljön som uppmuntrar till fysisk aktivitet, kan kommuner bygga strategier på attraktiva miljöer som inspirerar till ett hälsosamt beteende (Thompson, 2013).

Efter avslutat projekt har byggnationen av ett utegym i Slottsparken i Halmstad tagits vid. Idag (22 maj 2017) står det intelligenta utegymmet klart för allmänheten att använda. Se karta nedan eller klicka här för att öppna i Google Maps.

Media

Utegymmet i Slottsparken är redo för alla att använda. Läs nedan om hur det uppmärksammats i media.

Hallandsposten 22 maj 2017

Hallandsposten 14 mars 2017

Referenser

Cohen, D., Marsh, T., Williamson, S. & Golinelli, D., 2013., Impact and cost-effectiveness of family fitness zones: A natural Experiment in urban public parks. Health and Place 18, 39-45

Kelly, B., och Fry, J. 2011. Camden outdoor gyms evaluation: Phase 1 [pdf]. London: NHS Camden. Tillgänglig online: http://www.camdendata.info/AddDocuments1/Proactive%20Camden%20outdoor%20gym%20evaluation%202011.pdf [Accessed April 2th 2014]

Tester, J. & Baker, R., 2009., Making the play fields even Evaluating the impact of an environmental intervention on park use and physical activity. Preventive Medicine 48, 316- 320.

Thompson, C.W., 2013. Activity, exercise and the planning and design of outdoor spaces. Journal of Environmental Psychology 34, 79-96.

Projektinfo

Vi har tillsammans med Högskolan i Halmstad, Eleiko Sports AB, Swedish Adrenaline och Halmstad kommun har planerat och diskuterat utomhusmiljöer, placering och utformning av ett nytt och innovativt utegym för Halmstad kommun. HCH har gjort en nulägesanalys av olika utegym i Halmstad kommun för att se på olika framgångsfaktorer för ett attraktivt utegym. Den 22 maj 2017 öppnade det nya intelligenta utegymmet i Slottsparken.

Projektledare


Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se