Utan spaning ingen aning

Under våren 2016 har Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) initierat ett profileringsarbete. Ett led i detta arbete har varit att öka kunskapen kring liknande satsningar som görs och har gjorts i Sverige under 2000-talet. Projektet har genom informationssökningar, framförallt på Internet, lett till en översikt och sammanställning kring de aktiviteter, verksamheter och projekt som fokuserar på vård och omsorg i hemmet. Resultatet är en omvärldsanalys och trendspaningsrapport i form av en 35-sidig broschyr vid titeln “Framtidens vård och omsorg med ditt hem som bas”. Läs hela rapporten genom att skrolla längre ner på sidan.

Detta är ett samarbete mellan HCH och Futurewise AB.

 

Bakgrund

Det har under de senaste 20 åren satsats mycket resurser på att förbereda inför de utmaningar som kan komma inom vård och omsorg i takt med den åldrande och ökande befolkningen. Det finns mängder med projekt, verksamheter, företag, nätverk med mera, som på olika sätt fokuserar på den demografiska utvecklingen i relation till just hälsa. En av de bärande tankarna för att möta utmaningen är att fler människor ska få vård i sina hem. Detta kommer innebära att nya arbetssätt, nya teknologier och andra förändringar i såväl människors vardag som inom vården. För att få en bra översikt kring vilka aktiviteter, verksamheter och projekt som på olika sätt berört detta område har en avgränsad (nationell) omvärldsanalys genomförts inom ramen för detta projekt.

Genomförande och resultat

Projektets genomförande har framförallt handlat om att göra sökningar på nätet efter de projekt och verksamheter som kan härledas till profileringen. Sökorden kommer att vara olika kombinationer av “vård”, “omsorg”, “sjukvård”, “hem” och “projekt”. Resultatet är en förteckning och sammanställning av mer än 30 projekt och rapporter samt ett antal länkar med intressant läsning som relaterar till ämnet. Ta del av broschyren “Framtidens vård och omsorg med ditt hem som bas”, publicerad i maj 2017.

Behov

Den åldrande och ökande befolkningen medför nya utmaningar. En av de bärande tankarna för att möta utmaningen är att fler människor ska få vård i sina hem, vilket innebär nya arbetssätt, nya teknologier och andra förändringar i människors vardag och inom vården i stort. En (nationell) omvärldsanalys kan ge en översikt om hur människor kan få rätt vård i sitt hem.

Läs hela rapporten nedan

Projektinfo

År 2016 startade HCH ett profileringsarbete igång. Detta för att definiera vilka utmaningar som finns inom vården i framtiden och i takt med en allt åldrande och ökande befolkning. Resultatet är en omvärldsanalys vid titeln “Framtidens vård och omsorg med ditt hem som bas”.

Projektledare


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se