HICube – Smarta Hem – ett hälsoperspektiv

Projektet “HICube – Smarta hem – ett hälsoperspektiv” har som mål att skapa och synliggöra ett intelligent och åldersvänligt hem som:
1) visar hur integreringen av teknologi i hemmet kan användas i vårdsammanhang
2) främjar diskussion och inspiration mellan olika intressenter
3) tjänar som en testmiljö

Intelligenta och åldersvänliga hem är smarta bostäder som är attraktiva för människor när de är unga och stödjer dem när de blir äldre, det vill säga smarta hem som utvecklas i takt med att de individuella behoven förändras.

Observera att detta projekt fortfarande pågår. Vi kommer därför uppdatera sidan när projektet är avslutat.

 

4–25 september bodde gästprofessor Álvaro Freitas Pereira – från Federal University of Rio Grande do Sul (UFRGS) i Brasilien – i HINT, det intelligenta hemmet på ITE.

Bakgrund

I detta projekt samarbetar vi med Halmstad Intelligent Home (HINT) genom att sprida kunskap till olika samverkanspartners. HINT är en sensorutrustad lägenhet om 50 kvm placerad på campus vid Akademin för Informationsteknik, Högskolan i Halmstad. HINT används inom flera nationella och internationella forskningsprojekt där Högskolan i Halmstad är en part. HINT används idag också som visningshem av Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Demonstrationerna vid HINT leder till bra möjligheter för att skapa dialog och diskussion med företag, hemtjänst, politiker och andra beslutsfattare.

Det finns dock för få digitala tjänster att demonstrera för besökare samt avsaknad av en plattform för att låta utvecklare på ett enkelt sätt implementera tjänster. Det föreliggande projektet ämnar därför att skapa en plattform för en rad digitala tjänster som efterfrågats av t.ex. hemtjänsten i Halmstad. Exempel på tjänster att implementera är realtidsuppdatering av hur många personer som uppfattas vara i lägenheten, visualisering av sensorer och lägenhetens status samt vilken aktivitet (t.ex. matlagning eller toalettbesök) som utförs av den boende.

HINT

Genomförande och resultat

Mellan september och december 2016 anställdes Mattias Enervall (förordning på halvtid) för att utveckla en tjänsteplattform vid HINT. Målet var att skapa en mjukvara som gör det enkelt för andra (utvecklare) att implementera tjänster för att demonstration. Arbetet handleds av Wagner Orique De Morais och Jens Lundström. Arbetet har till stor del bedrivits av Mattias utifrån en specifikation som tagits fram av HCH. I slutet av december testades den kod som Mattias tagit fram vid HINT och visade sig fungera tillfredställande. I januari och februari 2017 kommer Mattias system att användas för att implementera tjänster som kan demonstrateras av HCH:s medarbetare (och övriga användare av HINT).

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

Projektinfo

Projektet “HICube – Smarta hem – ett hälsoperspektiv” ämnar att skapa en plattform för en rad digitala tjänster som efterfrågats av t.ex. hemtjänsten i Halmstad. Exempel på tjänster att implementera är realtidsuppdatering av hur många personer som uppfattas vara i lägenheten, visualisering av sensorer och lägenhetens status samt vilken aktivitet (t.ex. matlagning eller toalettbesök) som utförs av den boende.

Projektledare


Wagner de Morais

Forskningskoordinator | PhD Computer Science and Engineering

Specialistområde: smarta hem, smarta sensorer, omgivande intelligens, Ambient Assisted Living, edge/fog computing, mixed reality. Identifiera och adressera funktionskrav och kvalitetsegenskaper.

Passion i livet: matlagning och resor.

 

+46 76 171 00 28
wagner.demorais@hh.se