Seniorg

Seniorg adresserar behovet av enkel och smidig kommunikation mellan anhöriga och personal på äldreboenden. Behovet kommer från en kommun och har vidareutvecklats tillsammans med ett företag i ett tidigare innovationsprojekt. I detta projekt testas appen på äldreboenden i Halmstads kommun.

Appen Seniorg är nominerad till bästa kreativa idé på Halmstad kommuns Kvalitetsgala/Guldhjärtegala som är den 31 mars 2017.

Seniorg

Bakgrund

I det tidigare innovationsprojektet “Min förälder” kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland företaget Sweden ICT Solutions AB, som utvecklat en app för kommunikation mellan personal och föräldrar till barn på förskolor. Idén framkom då en kvalitetsutvecklare på Hemvårdsförvaltningen i Halmstad (tillika kommunkoordinator på Hälsoteknikcentrum Halland) såg att samma behov av enkel kommunikation förekom mellan vårdpersonal och anhöriga till personer på äldreboenden. Projektteamet kontaktade företaget som låg bakom appen “Mitt Barn” med en förfrågan om de ville utveckla en ny applikation tillsammans med oss mot denna nya målgrupp. Resultatet är appen Seniorg, som i detta projekt testas skarpt på äldreboenden i Halmstads kommun.

Genomförande och resultat

I testprojektet testas appen Seniorg på äldreboenden för att undersöka hur tillfredsställande produkten är för följande målgrupper:

  • Personal på äldreboenden; undersöka användbarheten och det upplevda värdet i appen.
  • Anhöriga; undersöka huruvida appen underlättar kommunikation med personal på äldreboendet samt vilka ytterliga mervärden som kan appen kan medföra, såsom t ex ökad känsla av trygghet.
  • Hemvårdsförvaltningen i Halmstad;  undersöka om detta är en metoder som förbättrar förutsättningar för kommunikation mellan anhöriga och verksamhet.
  • Företaget Sweden ICT Solutions; fortsatt hjälp till affärsutveckling genom utvecklingen av en produkt mot en ny marknad. Idag fokuserar bolaget på förskoleverksamhet.

Behov

Syftet med projektet är att utvärdera om appen Seniorg fungerar och tillför nytta för målgruppen anhöriga och personal på äldreboende. Målet är att testa appens funktion och nyttoeffekter under hösten 2016 på minst 3 avdelningar.

Önskvärda effekter/fördelar:

  • Anhöriga får regelbundet information/bilder som skapar transparens och inblick i verksamheten.
  • Förstärkt trygghet när anhöriga vet och ser vad som händer på äldreboendet.
  • Smidigt sätt att få och delge information.
  • Personal svarar på meddelande när det passar och slipper avbryta insatser/aktiviteter
  • Den information som anhörig erhåller via appen kan utgöra underlag för konversation i samband med fysiskt möte mellan anhörig och förälder.

Projektinfo

Företaget Sweden ICT Solutions AB har tillsammans med Hälsoteknikcentrum Halland utvecklat appen Seniorg, som i detta projekt testas skarpt på äldreboenden i Halmstads Kommun.

Projektledare


Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se