Ryggskolan

Ryggskolan

Ryggskolan erbjuder ett digitalt program för att öka kunskaper om och ge verktyg för att hantera ryggsmärta och besvär. Programmet bygger på evidensbaserade behandling och träningsmetoder.

Genom instruktioner och träningsschema via en hemsida följs ett 8 veckors program där patienten stegvis och strukturerat lär sig att ta hand om sin ryggsmärta på ett optimalt och långsiktigt sätt.

Bakgrund

Genom instruktioner och träningsschema via en hemsida följs ett 8 veckors program där patienten stegvis och strukturerat lär sig att ta hand om sin ryggsmärta på ett optimalt och långsiktigt sätt. Patienten sköter din rehabilitering tillsammans med sin sjukgymnast och läkare där patienten själv kan bestämma var och när hen vill utföra din rehabilitering.

Genomförande och resultat

I projektet vid Hälsoteknikcentrum Halland har Ryggskolans användargränssnitt testats och utvärderats. Utvärderingen har resulterat i ett antal förslag som kan skapa en bättre användarupplevelse. Ryggskolan har även analyserats utifrån ett jämställdhetsperspektiv med fokus på bilder och symbolers innehåll kopplat till representation, aktivitet, avsedd målgrupp m.m.

Behov

Ryggproblem utgör en av de huvudsakliga anledningarna till smärta och funktions-nedsättning som ger stora socioekonomiska konsekvenser. Kostnader till följd av sjukfrånvaro på grund av ryggsmärta är stor. I Sverige uppskattas 12% av de som är över 44 år ha långvariga ryggproblem (Shaw et.al 2006). Den totala kostnaden för ryggsmärta beräknas överstiga 20 miljarder/år (SBU 2010) Bara 16% av de som har smärta får yrkesinriktad rehabilitering. En av de viktigaste behandlingsmetoderna när det gäller ryggsmärta är att fortsätta vara fysiskt aktiv och att röra på sig. Forskning har visat att vid ryggsmärta spelar det mindre roll vilken typ av träning det viktigaste är att träning genomförs.

Referenser

  • Shaw WS, Linton SJ, Pransky G. “Reducing Sickness Absence from Work due to Low Back Pain: How Well do Intervention Strategies Match Modifiable Risk Factors?” Journal Occupational Rehabilitation 2006; 16: 591-605.
  • SBU. 2010. Rehabilitering vid långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), SBU-rapport nr 198. ISBN 978-91-85413-34-8.

Projektinfo

Idéägare

Ryggskolan

Projektdatum

Augusti – November 2018

Projektledare

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se