Rörelseanalys

Syftet med projektet är att testa och verifiera en teknik för att upptäcka kognitiv nedsättning eller sjukdomsförlopp liknande Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede samt ge input kring det kliniska behovet av denna tekniska lösning.

Observera att projektet fortfarande pågår.

rörelseanalys

Bakgrund

Tekniken för att upptäcka kognitiv nedsättning eller sjukdomsförlopp används för att upptäcka avvikelser i rörelsemönster. Till en början analyseras gångmönstret sedan andra rörelsemönster som kan vara en tidig indikation på sjukdom. Verifieringen skall utföras med ett MotionCam-system och kraftplattor vid ett laboratorium på Högskolan i Halmstad.

Projektinfo

Syftet med projektet är att testa och verifiera en teknik för att upptäcka kognitiv nedsättning eller sjukdomsförlopp liknande Alzheimers sjukdom i ett tidigt skede samt ge input kring det kliniska behovet av denna tekniska lösning.