Test av robotdammsugare i ordinärt boende

Test av robotdammsugare i ordinärt boende

Sverige befolkning ökar, och år 2028 beräknas vi passera över 11 miljoner invånare. Det är framförallt personer som är 80 år eller äldre som beräknas öka mest. För att kunna tillgodose den åldrade befolkningens behov är det betydelsefullt att våga testa nya lösningar inom vård- och omsorg.

Att använda robotdammsugare inom hemtjänsten är ett ganska outforskat område och därför syftar detta projekt till att utveckla kunskap kring användandet av robotdammsugare inom äldreomsorgen med fokus på nytta för personal och kunder.

Bakgrund

Hösten 2018 inkommer ett förslag till Halmstad kommun via Hemvårdsförvaltningens idébrevlåda. Förslaget var att testa robotdammsugare hos kunder som idag har insatsen städ utförd av underskötskor inom hemtjänsten. Hälsoteknikcentrum Halland och Hemvårdsförvaltningen såg många möjligheter med projektet och valde att starta ett testprojekt tillsammans.

 

En enkel omvärldsbevakning av området robotdammsugare inom vård och omsorg visar att robotdammsugare har testats på ett par särskilda boenden i Sverige, som exempelvis Tranås (Tranås Tidning, 2017) där personalen har angett att de är nöjda med testet. Robotdammsugare har också breddinförts i en kommun i Danmark där studier har visat att personal på äldreboende upplevde robotdammsugaren som ersättning för den manuella dammsugaren, medan personal inom hemtjänst upplevde robotdammsugaren som ett komplement till den manuella dammsugningen (Agger Nielsen, Normann Andersen, & Sign, 2013). 

 

Att använda robotdammsugare inom hemtjänsten är ett ganska outforskat område och därför syftar detta projekt till att utveckla kunskap kring användandet av robotdammsugare inom äldreomsorgen med fokus på nytta för personal och kunder. Projektet syftar även till att utveckla kunskap om eventuella risker och hur de kan minimeras vid införande av ett nytt tekniskt arbetssätt inom äldreomsorgen.

Genomförande och resultat

Halmstads kommun har köpt in två robotdammsugare av två olika märken som ska testas i två hushåll där det bor totalt tre kunder som är beviljade hjälp med städ av två rum o kök, hall och badrum varannan vecka. Under oktober och november 2018 har projektets förberedelsefas ägt rum som bland annat bestod av att upprätta avtal, projektplaner och att hålla ett informationsmöte för berörda kunder, anhöriga, personal och projektgrupper. Projektets praktiska fas påbörjas december 2018 som bland annat kommer bestå av två riskanalyser på olika platser, utbildning för personal, upprättande av arbetsrutin och installation av robotdammsugare.

 

Under januari till mars 2019 kommer det skarpa testet att pågå då robotdammsugarna kommer användas av hemtjänstpersonal i samband med den ordinära städinsatsen som utförs varannan vecka. Robotdammsugarna ska endast administreras av personal på plats. Personalen kommer löpande ge feedback kring deras upplevelse av användandet. Under april och maj kommer projektet gå in i slutfasen där det genomförs intervjuer med berörda inom projektet, en slutrapport upprättas och resultatet kommer därefter finnas tillgänglig för spridning inom kommuner, regioner, näringsliv och akademin.

Behov

Det ett behov av att i kommunal verksamhet se över hur dagens resurser, både mänskliga och tekniska, kan användas för att effektivisera och förbättra verksamheten. Det finns ett behov av att renodla undersköterskans yrke för att de som behöver den mänskliga hjälpen ska kunna få det samt att på sikt komplettera/ersätta nuvarande biståndsinsats. Det finns också en önskan om att förbättra personalens arbetsmiljö, förbättra kvalitén på städningen och bidra till en ökad självständighet för kunden.

Referenser

  • Agger Nielsen, Normann Andersen, & Sign. (2013). Robots Conquering the Homeland of the Vikings: Making Sense of Robot Vacuum Cleaning in Danish Public Eldercare. Denmark: Department of Political Science, Aalborg University.
  • SCB. (2018). Sveriges framtida befolkning 2018-2070. Stockholm: Statistics Sweden.
  • Tranås Tidning (2017).

Projektinfo

I detta projekt samarbetar Halmstad kommun och Hälsoteknikcentrum Halland med att testa robotdammsugare i ordinärt boende. Syftet är att undersöka hur en robotdammsugare skulle kunna tillgodose behovet av att renodla undersköterskans yrke inom hemtjänsten. Vidare vill vi identifiera viktiga faktorer som kan vara avgörande vid test och implementering av ny teknik inom vård- och omsorg.

Idéägare

Hälsoteknikcentrum Halland & Halmstad kommun

Projektdatum

September 2018 – Pågående

 

Projektledare

Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se