Test av robotdammsugare i ordinärt boende

Test av robotdammsugare i ordinärt boende

 Att använda robotdammsugare inom hemtjänsten är ett ganska outforskat område och därför syftade detta projekt till att utveckla kunskap kring användandet av robotdammsugare inom äldreomsorgen med fokus på nytta för personal och kunder. För att kunna tillgodose den åldrande befolkningens behov är det betydelsefullt att våga testa nya lösningar inom vård – och omsorg. 

Bakgrund

Det finns ett stort behov av att i kommunal verksamhet se över hur dagens resurser, både mänskliga och tekniska, kan effektiviseras för att förbättra verksamheten. Det finns också ett behov av att renodla undersköterskans yrke för att de som behöver den mänskliga hjälpen ska kunna få det samt att på sikt komplettera/ersätta nuvarande biståndsinsats. Det finns också en önskan om att förbättra personalens arbetsmiljö, förbättra kvalitén på städningen och bidra till en ökad självständighet för kunden.

 

Hösten 2018 inkom ett förslag till Halmstad kommun via Hemvårdsförvaltningens idébrevlåda. Förslaget var att testa robotdammsugare hos kunder som idag har insatsen städ utförd av underskötskor inom hemtjänsten. Hälsoteknikcentrum Halland och Hemvårdsförvaltningen såg många möjligheter med projektet och valde att starta ett testprojekt tillsammans. 

 

Detta projekt syftade till att utveckla kunskap kring användandet av robotdammsugare inom äldreomsorgen med fokus på nytta för personal och kunder. Målet med projektet var även att utveckla kunskap om eventuella risker och hur de kan minimeras vid införande av ett nytt tekniskt arbetssätt inom äldreomsorgen.

Genomförande och resultat

En hemtjänstgrupp i Halmstad kommun var intresserade av att delta i testet. Två kunder i två hushåll, som har städhjälp från den utvalda hemtjänstgruppen, identifierades och tillfrågades. Hemvårdsförvaltningen köpte in två olika robotdammsugare. Robotdammsugaren ersatte den traditionella dammsugaren vid städning av två rum o kök, hall och badrum varannan vecka i 3 månaders tid.

 

Resultatet påvisar att städning med robotdammsugare kan avlasta för undersköterskan framför allt vid exempelvis städning under säng. Emellertid påverkar kundens möblemang både ifall undersköterskan behöver flytta på möbler för att robotdammsugaren ska komma åt och hur städkvalitén blir. Två av tre undersköterskor var nöjda med städkvalitén, samtidigt som det kan konstateras att robotdammsugare inte kommer åt i trånga utrymmen och inte städar lister. Resultatet påvisar också att robotdammsugarna tog något längre tid på sig att städa jämfört med den schablontiden som finns tilldelad för städinsatsen, vilket kan bero på diverse faktorer. I detta projekt behövde undersköterskorna av olika orsaker  vara hos kunden under hela städtillfället. Undersköterskorna framförde att robotdammsugaren hade kunnat hjälpa till att effektivisera arbetet om de hade kunnat utföra andra arbetsuppgifter samtidigt som den städade. Kunderna framförde att de var nöjda med städkvalitén samtidigt som de ansåg att robotdammsugarna troligtvis är bättre lämpade för bostäder eller verksamheter med större, öppnare ytor. 

 

Alla medverkande har framfört positiva synpunkter på att delta i testprojekt och det finns ett flertal lärdomar att dra ifrån detta projekt avseende att genomföra ett testprojekt inom vård och omsorg.

Behov

Då det fortfarande finns ett stort behov av att effektivisera inom hemtjänsten och renodla undersköterskans yrke är det angeläget att undersöka arbetssättet vidare för att hitta en lämplig arbetsmodell och kunna implementera arbetssättet i en bredare skala.

Referenser

  • Agger Nielsen, Normann Andersen, & Sign. (2013). Robots Conquering the Homeland of the Vikings: Making Sense of Robot Vacuum Cleaning in Danish Public Eldercare. Denmark: Department of Political Science, Aalborg University.
  • SCB. (2018). Sveriges framtida befolkning 2018-2070. Stockholm: Statistics Sweden.
  • Tranås Tidning (2017).

Projektinfo

I detta projekt samarbetar Halmstad kommun och Hälsoteknikcentrum Halland med att testa robotdammsugare i ordinärt boende. Syftet är att undersöka hur en robotdammsugare skulle kunna tillgodose behovet av att renodla undersköterskans yrke inom hemtjänsten. Vidare vill vi identifiera viktiga faktorer som kan vara avgörande vid test och implementering av ny teknik inom vård- och omsorg.

Idéägare

Hälsoteknikcentrum Halland & Halmstad kommun

Projektdatum

September 2018 – juni 2019

 

Projektledare

Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland (föräldraledig)

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se