Resfria upplevelser

Äldre och/eller funktionsnedsatta personer har ofta inte möjlighet att delta i olika sociala sammanhang på grund av begränsningar i förmågan eller möjligheten att förflytta sig. Känslor av isolering och brist på kontaktytor till sociala nätverk kan medföra att det upplevda avståndet till de sociala sammanhangen ökar.

Observera att “Resfria upplevelser” fortfarande pågår.

VR

Bakgrund

VR-tekniken (virtuell verklighet) är på kraftig framfart och det finns nu flera olika lösningar för att uppleva filmer inspelade med 360-graders filmkamera. Syftet med VR är att simulera upplevelsen av att vara på en plats, rent fysiskt.

I projektet “Resfria upplevelser” ska vi testa VR-teknik för att filma händelser och upplevelser i 360 graders inspelning för uppspelning via VR. Hur kan äldre och/eller funktionsnedsatta personer delta i olika sociala sammanhang med hjälp av VR och vad kan detta leda till? Resultatet för projektet planeras att ligga till grund för beslut gällande innovationsprojekt för användandet av VR-teknik inom områdena äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

 

Ytterligare läsning hittar du genom att klicka på den här länken.

Projektinfo

Äldre och/eller funktionsnedsatta personer har ofta inte möjlighet att delta i olika sociala sammanhang på grund av begränsningar i förmågan eller möjligheten att förflytta sig. Hur kan äldre och/eller funktionsnedsatta personer delta i olika sociala sammanhang med hjälp av VR och vad kan detta leda till?