Digi Health Guide

I intervjuer med både eHälsomyndigheten och Datainspektionen samt information från tidigare studier har vi sett att arbetet med reglering av digitala hälsofrämjande tjänster går långsamt. Det kan vara svårt för designers och utvecklare av dessa tjänster att hålla sig uppdaterade på relevant regelverk.

Observera att projektet fortfarande pågår.

ramverk

Bakgrund

Inom detta projekt har Hälsoteknikcentrum Halland fått i uppdrag att designa en interaktiv hemsida (en webbapp) som förklarar och vägleder forskare, designers och entreprenörer kring lagutrymmet vid utveckling av digitala hälsofrämjande tjänster.

“Digi Health Guide” bygger på tidigare forskning från Högskolan i Halmstad, för att hjälpa företag.

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

Projektinfo

Hälsoteknikcentrum Halland har fått i uppdrag att designa en interaktiv hemsida (en webbapp) som förklarar och vägleder forskare, designers och entreprenörer kring lagutrymmet vid utveckling av digitala hälsofrämjande tjänster.

Projektledare Cecilia Garell
Projektledare Cecilia Garell

+46 73 303 96 28

cecilia.garell@hh.se