Digi Health Guide

I intervjuer med både eHälsomyndigheten och Datainspektionen samt information från tidigare studier har vi sett att arbetet med reglering av digitala hälsofrämjande tjänster går långsamt. Det kan vara svårt för designers och utvecklare av dessa tjänster att hålla sig uppdaterade på relevant regelverk.

ramverk

Bakgrund

Inom detta projekt har Hälsoteknikcentrum Halland fått i uppdrag att designa en interaktiv hemsida (en webbapp) som förklarar och vägleder forskare, designers och entreprenörer kring lagutrymmet vid utveckling av digitala hälsofrämjande tjänster.

“Digi Health Guide” bygger på tidigare forskning från Högskolan i Halmstad, för att hjälpa företag.

Genomförande och resultat

I projektet DigiHealthGuide ska vi skapa ett verktyg i form av en interaktiv hemsida (en webbapp) som förklarar och vägleder forskare, designers och entreprenörer kring lagutrymmet vid utveckling av digitala hälso främjande tjänster. Under året som gått har en första prototyp av verktyget skapats där de olika funktioner demonstreras. Prototypen har visats upp för presumtiva användare såsom företag, utvecklare, designers, forskare med flera för att säkerställa att tjänsten fyller de behov som tidigare adresserats i projektet. Detta har gjorts vid olika events såsom Vårkompassen, mässor m.m. Projektet går nu in sin slutfas där tjänsten under del två i projektet får sin slutgiltiga funktion och design samt publiceras på webben som en färdig tjänst, redo att användas.

Behov

Arbetet med reglering av digitala hälsofrämjande tjänster går långsamt. Det kan vara svårt för designers och utvecklare av dessa tjänster att veta vilka lagutrymmen och regelverk som man behöver förhålla sig till och vilka myndigheter som är relevanta att eventuellt föra dialog med under utvecklingsarbetet.

Projektinfo

Hälsoteknikcentrum Halland har fått i uppdrag att designa en interaktiv hemsida (en webbapp) som förklarar och vägleder forskare, designers och entreprenörer kring lagutrymmet vid utveckling av digitala hälsofrämjande tjänster.

Projektledare


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se