Patientidentifiering

Projektet adresserar behovet av att identifiera både vårdgivare och vårdtagare i ett möte kopplat till vård och omsorg. Projektet, som är delat i två delar, använder biometrisk data för denna identifiering. De två delarna innefattar en del med konceptutveckling och en del där man utvecklat en prototyp.

patientidentifiering-01-01

Bakgrund

Projektet adresserar behovet av att identifiera både vårdgivare och vårdtagare i ett möte relaterat till vård och omsorg. Denna identifiering är viktig både ur patientsäkerhetsaspekter och av ekonomiska skäl. Dessa ekonomiska skäl baseras på det faktum att det har förekommit flera bedrägerier där läkare hävdar att en viss behandling har utförts på en viss patient, men att det i verklighet aldrig utförts någon behandling.

Det finns ett antal alternativ när det gäller biometrisk identifiering; fingeravtryck, ögonigenkänning, ansiktsscanning och röstigenkänning. I projektet “Patientidentifiering” har Hälsoteknikcentrum Halland genom studier dragit slutsatsen att den mest tillgängliga och prisvärda tekniken är användandet av fingeravtryck. Projektet har därför fokuserat på denna teknik.

En typisk situation då patientidentifiering behövs är vid behandling av strålbehandling av cancer. Detta på grund av den stora betydelse att rätt läkare och rätt patient är i rummet när detta görs. Den grundläggande idén i identifieringsprocessen är att den medicintekniska utrustningen styrs och är funktionell först då detta villkor är uppfyllt.

Genomförande och resultat

Målsättningen med projektet var att utveckla en prototyp av en dubbel fingeravtrycksläsare som registrerar att två personer (läkaren och patienten) faktiskt har träffats på en viss plats och tidpunkt. Prototypen som tagits fram är byggd med “off the shelf” komponenter: en USB-fingeravtrycksläsare ansluten till en dator.

Projektet innefattade följande delar:

  1. Systemdesign och mjukvaruutveckling
  2. Analys av användarnas behov
  3. Intervjuer med personer från Region Halland
  4. Analys av juridiska situationen kring biometrisk identifiering (intervju)
  5. Rapportering och spridning

Behov

Behovet av identifiering av två parter finns i flera olika sammanhang inom vårt område, vård och omsorg. I diskussionen kring projektets resultat finner man det intressant att fortsätta att undersöka möjligheterna att använda biometrisk data för identifiering inom hemsjukvården.

Projektinfo

Projektet har initierats av företaget Patient Identification Sweden AB och adresserar behovet att identifiera både patient och vårdpersonal i olika situationer inom vård och omsorg.