Outdoor Office

Outdoor Office är ett koncept som syftar till att skapa attraktiva utomhusmiljöer som uppmuntrar till fysisk aktivititet på arbetet. Tanken är att skapa mötesslingor och mötesplatser utomhus som skapar goda förutsättningar för de anställda att ha ett gåmöte eller ett möte utomhus.

Vill du ladda ner kartan över Outdoor Office med dess tre promenadslingor och fyra mötesplatser? Klicka här!

outdoor-office

Bakgrund

Effekterna av fysisk aktivitet är många och väl dokumenterade i vetenskapliga studier, bland annat leder fysisk aktivitet till bättre självkänsla, ökad livskvalitet, förbättrad stresshanteringsförmåga, ökat immunförsvar och minskad risk för livsstilsrelaterade sjukdomar. Idag domineras vår vakna tid av stillasittande och många sitter långa stunder på arbetet. Outdoor Office är ett koncept som syftar till att skapa attraktiva utomhusmiljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet på arbetet.

Genomförande och resultat

Syftet med projektet var att öka den fysiska aktiviteten och att minska stillasittandet på stillasittande arbetsplatser. Målet med projektet var att implementera konceptet på Högskolan i Halmstad genom att skapa mötesslingor och mötesplatser utomhus som ger förutsättningar för de anställda att ha ett möte utomhus.

Konceptet presenterades och invigdes på Högskolan i Halmstad den 20 maj under Hälsoteknikcentrum i Hallands event Vårkompassen 2016.

Behov

Detta demonstratorprojekt har utgått från det väl dokumenterade behovet av incitament och stöd att minska stillasittandet på arbetsplatser. Ett demonstratorprojekt är till sin natur ett projekt som ständigt utvecklas med hänsyn till de lärdomar vi får i samband med användandet. Då Outdoor Office finns på campusområdet på Högskolan i Halmstad fortgår insamlingen av kunskap kring detta behov ständigt.

Ladda ner Outdoor Office-karta

Vill du ladda ner kartan över Outdoor Office med dess tre promenadslingor och fyra mötesplatser? Klicka här!

Projektinfo

Outdoor Office är en demonstrator och ett koncept som syftar till att skapa attraktiva utomhusmiljöer som uppmuntrar till fysisk aktivititet på arbetet.

Projektledare

 


Virginia Wiman

Projektledare

 

Specialistområde: projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se