ONCIRI

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har startat ett samarbete med det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ONCIRI som står för Open norm critical innovation for relational inclusion. I forskningsprojektet ingår två företag: Eleiko och Rantzows Sports, som har en idé om att utveckla idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättning.

Projektet pågår fortfarande men planeras avslutas inom en snar framtid.

pojke i rullstol

Bakgrund

HCH har beslutat att starta ett innovationsprojekt med syfte att stödja företagen och forskarna i sin kompetensutveckling inom normkritik. För att uppnå syftet kommer följande aktiviteter att genomföras inom ramen för innovationsprojektet, se nedan.

Genomförande och resultat

 • Ett mötestillfälle med interaktiva föreläsningar om normkritik med fokus på funktionalitet, etnicitet, genus och hälsa.
 • Ett mötestillfälle med workshoppar, ca en vecka efter föreläsningarna.
 • Granskning av prototyper utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

Projektinfo

Hälsoteknikcentrum Halland har ett samarbete med det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ONCIRI (Open norm critical innovation for relation inclusion). I projektet ingår två företag: Eleiko och Rantzows Sport. Tillsammans planerar de att utveckla idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättning.

 

Projektledare                Virginia Wiman
Projektledare Virginia Wiman

+46 72 381 28 47

virginia.wiman@hh.se