ONCIRI

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har startat ett samarbete med det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ONCIRI som står för Open norm critical innovation for relational inclusion. I forskningsprojektet ingår två företag: Eleiko och Rantzows Sports, som har en idé om att utveckla idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättning.

pojke i rullstol

Bakgrund

HCH har beslutat att starta ett innovationsprojekt med syfte att stödja företagen och forskarna i sin kompetensutveckling inom normkritik. För att uppnå syftet kommer följande aktiviteter att genomföras inom ramen för innovationsprojektet, se nedan.

Behov

Som ytterligare ett led i kunskapsspridning av att arbeta med genusperspektiv och innovation har HCH under projektperioden arbetat med innovationsprojektet ONCIRI där syftet är att (utifrån den kompetens och erfarenhet som finns på HCH) stödja företagen och forskarna i sin kompetens utveckling inom normkritisk innovation samt att utveckla företagens och forskarnas normkritiska förhållningssätt. Under projektperioden har två seminarier för samtliga medarbetare vid HCH hållits.

Genomförande och resultat

  • Ett mötestillfälle med interaktiva föreläsningar om normkritik med fokus på funktionalitet, etnicitet, genus och hälsa.
  • Ett mötestillfälle med workshops, ca en vecka efter föreläsningarna.
  • Granskning av prototyper utifrån ett normkritiskt perspektiv.

Det har varit två halvdagar med temat normkritik och innovation med fokus på genus, funktionsvariation och hälsa. Formatet för tillfällena var interaktiva föreläsningar med externa och interna talare samt workshops där de nyvunna perspektiven och kunskaperna fick prövas. HCH har under projektperioden involverats i ett sam samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Vinnova och SKL ”Ojämställdhet som drivkraft för innovation”.

Kopplingen fanns genom att genus ansvarig vid HCH lett projektet (som startade i januari 2016). HCH har valt att stötta projektet då det ligger helt i linje med HCH:s verksamhet och arbete med genus- och jämställdhetsperspektiv. Det finns också stora vinster för HCH att ta del av och sprida projektresultatet för att fortsätta arbeta aktivt med dessa frågor på fler sätt. Projektet resulterade i skisser till prototyper som tagits fram av Eleiko och Rantzows Sport och kommer att användas som demonstratorer i HCH:s visningsmiljö.

Projektinfo

Hälsoteknikcentrum Halland har ett samarbete med det Vinnova-finansierade forskningsprojektet ONCIRI (Open norm critical innovation for relation inclusion). I projektet ingår två företag: Eleiko och Rantzows Sport. Tillsammans planerar de att utveckla idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättning.

 

Projektledare


Virginia Wiman

Projektledare CareWare Nordic

 

Specialistområde: projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se