Next Generation Home Care

Interaktionsbyrån har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna i Halland och Hälsoteknikcentrum Halland genomföra en förstudie för att definiera och visualisera huvudproblem inom dagens hemtjänst och hemsjukvård, verifiera problemen och ta fram de viktigaste fokusområden som behöver förbättras.

Projektet pågår fortfarande men planeras avslutas inom en snar framtid och vi kommer därför uppdatera sidan med slutresultatet därefter.

Bakgrund

De delprojekt som HCH har arbetat med inom detta område har benämnts ”Hemtjänst utan papper och penna”, ”Hemtjänst 3.0” och nu ”Next Generation Homecare”. I det sistnämnda projektet har en animerad film skapats och sprids nu i olika sammanhang i kommuner och region av HCH:s medarbetare. (Klicka på bilden ovan för att se hela filmen.) Fokus på arbetet är nu att hitta formerna för ett “Proof of Concept”, där projektet kan knyta an till viktiga aktörer och dras ett steg närmare en färdig produkt.

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

Projektinfo

Syftet med projektet är att definiera och visualisera huvudproblemen inom dagens hemtjänst och hemsjukvård, verifiera problemen och ta fram de viktigaste fokusområden som behöver förbättras.

Projektledare


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se