MediPoc

Entreprenören bakom MediPoc hade ett behov av att få belägg för om deras produkt mötte ett reellt behov i utvecklingsländer såsom Tanzania. Med hjälp av projektet hos Hälsoteknikcentrum Halland fick de både svar på denna fråga och en första användare till sin prototyp.

Bakgrund

I afrikanska utvecklingsländer är tillgången på aktuell och uppdaterad läkemedelsinformation begränsad. I stor utsträckning används utdaterade läkemedelsböcker (liknande FASS). De flesta sjukhus saknar stabil internetuppkoppling och har ofta bara uppkoppling ett par gånger per månad.

Antalet patienter som dör p.g.a. av fel- eller multimedicinering är stort, även i länder där såväl infrastruktur (IT) som läkemedelsinformation är väl fungerande. Det finns därmed anledning att tro att behovet av tillgänglig, enkel, kvalitativ och uppdaterad information kring läkemedel och dosering är stort i länder som saknar detta.

Företaget MediPoc – Medicine in your pocket som tidigare hette Be Assured grundades på en Start Up Weekend i augusti 2014 och VD för företaget är Alban Qitaku. Startup Weekend är ett helgarrangemang där företagare och blivande företagare träffas för att gemensamt hitta livskraftiga affärsidéer som kan bli nya startups (företag). Affärsidén bygger på att tillhandahålla information kring läkemedel och dosering på ett enkelt och kvalitativt sätt där sjukhus i utvecklingsländer är den primära målgruppen.

Företaget vände sig till Hälsoteknikcentrum Halland strax efter att företaget bildas för att få hjälp med att finna belägg för att behovet är reellt och på så sätt kunna ha välgrundade motiv för att arbeta vidare med sin affärsidé.

Tanzania

Genomförande och resultat

Syftet med projektet var att ta fram underlag för att beskriva behovet av produkten med fokus på Afrika. I projektet genomfördes en litteratursammanställning kring hur det behov som företaget försöker möta samt en undersökning om förutsättningar för och behov av produkten i länder som Tanzania. Till sist undersöktes intresset bland personalen på sjukhuset Ilembula i Tanzania att testa och utvärdera prototypen. De visade sig vara positiva till att testa prototypen i sin verksamhet.

Behov

Entreprenören bakom MediPoc hade ett behov av att få belägg för om deras produkt mötte ett reellt behov i utvecklingsländer såsom Tanzania. Med hjälp av projektet hos Hälsoteknikcentrum Halland fick de både svar på denna fråga och en första användare till sin prototyp.

Projektinfo

Företaget MediPoc – Medicine in your pocket grundades på en Start Up Weekend i augusti 2014 och VD för företaget är Alban Qitaku. Företaget har idag bytt inriktning och vidareutvecklar produkten som ett kommunikationsredskap mot travsporten.

 

Projektinfo


Virginia Wiman

Projektledare

 

Specialistområde: projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se