Mätinstrument för tandimplantatsoperation

Detta är ett testprojekt som syftade till att öka förståelsen för hur innovatörens framtagna mätinstrument för tandimplantatsoperation uppfyller sin tänkta funktion samt hur produkten används och mottages av specialisttandläkarna på specialisttandvården i Region Halland.

tandimplantatsoperation

Bakgrund

Målet var att hjälpa innovatören att få sin produkt testad och utvärderad i ordinarie verksamhet av specialisttandläkarna på specialisttandvården i Halmstad och Varberg, Region Halland. Det sekundära målet med testprojektet är att undersöka hur innovatören kan arbeta vidare med affärsutvecklingsaktiviteter inför framtida implementering och etablering på marknaden inom vård- och omsorg.

Genomförande och resultat

Prototyper av mätinstrumentet har tagits fram och testats i olika utföranden, för att sedan kunna utvärdera materialval, längd samt generell upplevelse. Parallellt med testerna på Specialisttandvården i Region Halland har en analys av produktens klassificering och standarder utförts, för att ge innovatören stöd vid fortsatt produktutveckling och vilka regler som finns att förhålla sig till. Mätinstrumentet mottogs väl och fick ett gott helhetsbetyg av testdeltagarna, som ansåg att produkten uppfyllde tänkt funktion och underlättade vid positioneringsmomentet. Mätinstrumentet rekommenderas bli klassificerat som Medicinteknisk produkt: Klass 1s, på grund av att det i dagsläget inte utför någon mätning, utan fungerar som en referens och ett stöd vid markering och positionering inför installering av implantat.

Behov

Idén till produkten uppkom i samband med en kurs i produktutveckling på Högskolan i Halmstad där Innovatören fick uppdraget av Specialisttandläkarna i Halmstad. Specialisttandläkarna efterfrågade en lösning som skulle underlätta vid positionering av tandimplantat inför operationer, eftersom befintliga instrument upplevs som bristfälliga.

Projektinfo

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur innovatörens framtagna mätinstrument för tandimplantatsoperation uppfyller sin tänkta funktion samt hur produkten används och mottages av specialisttandläkarna på specialisttandvården i Region Halland.

Idéägare Salli Carlfjord

Projektdatum 2016-11-21 till 2017-09-01

Projektledare


Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se