Mätinstrument för tandimplantatsoperation

Detta är ett testprojekt som syftar till att öka förståelsen för hur innovatörens framtagna mätinstrument för tandimplantatsoperation uppfyller sin tänkta funktion samt hur produkten används och mottages av specialisttandläkarna på specialisttandvården i Region Halland.

Observera att detta projekt fortfarande pågår. Vi kommer därför uppdatera sidan när projektet är avslutat.

tandimplantatsoperation

Bakgrund

Målet är att hjälpa innovatören att få sin produkt testad och utvärderad i ordinarie verksamhet av specialisttandläkarna på specialisttandvården i Halmstad och Varberg, Region Halland. Det sekundära målet med testprojektet är att undersöka hur innovatören kan arbeta vidare med affärsutvecklingsaktiviteter inför framtida implementering och etablering på marknaden inom vård- och omsorg.

Projektet pågår fortfarande men planeras avslutas inom en snar framtid och vi kommer därför uppdatera sidan med slutresultatet därefter.

Projektinfo

Projektet syftar till att öka förståelsen för hur innovatörens framtagna mätinstrument för tandimplantatsoperation uppfyller sin tänkta funktion samt hur produkten används och mottages av specialisttandläkarna på specialisttandvården i Region Halland.

Projektledare Elin Jonsson
Projektledare Elin Jonsson

+46 72 977 37 62

elin.jonsson@hh.se