Utveckling av en antibakteriell och doftfri kateterpåse

Kateteranvändarens livskvalité påverkas på många olika sätt eftersom katetern är i kontakt med intima delar av kroppen. Det finns exempelvis oro hos användaren gällande komplikationer såsom infektioner, kateterstopp eller kramper men även rädsla för att odör ska uppstå. Innovatörerna Maria Ewald och Helena Andin Wickström kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för att få stöd i deras utveckling av en antibakteriell och doftfri kateterpåse.

kateter

Bakgrund

Av olika anledningar kan man ibland behöva hjälp med att tömma urinblåsan. Exempelvis om man inte kan kissa själv, svårigheter att kontrollera urinblåsan, har skadade nerver som reglerar urineringen eller i anknytning till operationer med mera. Tömningen av urinblåsan görs med hjälp av en tunn slang som förs in i urinblåsan, det vill säga en kateter. Om katetern behöver användas under en längre tid kopplas den samman med en kateterpåse. Kateter och kateterpåsar kan användas både kortsiktligt och långsiktligt. De som används under en längre tid kan fästas under kläderna på kroppen, eller på ena benet. Oftast syns inte kateterpåsen, men däremot kan den avge en illaluktande doft.

Syftet med detta projekt var att undersöka om det är möjligt att utveckla en luktfri kateterpåse utan bakterier för att höja livskvalitén för kateteranvändare. En kateterpåse som även minskar den illaluktande doft som sprids från kateterpåsen, som inte endast påverkar användarens trevnad utan också personer i dennes närvaro, som till exempel vårdpersonal och anhöriga. Innovatörernas idé var att en viss typ av substans kan göra urinen både luktfri och eventuellt fri från bakterier. Målet med projektet var därför att testa och utvärdera denna substans.

Genomförande och resultat

I samverkan med Sjukhuset i Halmstad, Region Halland genomfördes två tester där substansen i frisk urin testades i olika koncentrationer och under olika tidsintervaller. Resultatet visar att innovatörernas substans kan förhindra en viss bakterietillväxt, men att det finns behov av att göra ytterligare tester med en högre koncentration.

Att testa och analysera bakterietillväxt i urin i labbmiljö är relativt enkelt. Däremot att mäta doft är mycket mer komplext eftersom preparaterna som används för testning består av många olika kemikalier som blandas på olika sätt. Att kunna mäta illaluktande dofter och dess intensitet har framförallt varit efterfrågat av industrin, de om exempelvis tillverkar parfym, vin och mat. Även lant- och jordbruk är intresserade av att mäta doft eftersom utsläpp av exempelvis gödsel påverkar människor som bor i närliggande områden. Det är framförallt illaluktande dofter i förhållande till människans perception som är intressant att mäta. Dock upplever människan dofter på olika sätt vilket försvårar mätningarna. I en vidareutveckling av innovatörernas idé skulle man exempelvis kunna mäta illaluktande dofter med ett frågeformulär med självskattningsskala (Takebayasi, 2011).

Behov

Idén som detta projekt bygger på är högst relevant med avseende för kateteranvändarens livskvalité och eventuell arbetsmiljö för vårdtagare. Att kunna introducera en antibakteriell och doftfri kateterpåse på marknaden kan komma att förbättra livskvalitén för många.

Referenser

Takebayashi H , Tsuzuki K, Oka H, Fukazawa K, Daimon T, Sakagami M., 2011. Clinical availability of a selfadministered odor questionnaire for patients with olfactory disorders. u.o.:u.n.

Projektinfo

Innovatörerna Maria Ewald och Helena Andin Wickström kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för att få stöd i deras utveckling av en antibakteriell och doftfri kateterpåse.

Projektledare


Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se