HEKA

Hälsoteknikcentrum Halland har tillsammans med företaget Affecto AB drivit projektet HEKA sedan våren 2016. Projektet pågår fortfarande men planeras avslutas inom en snar framtid och vi kommer därför uppdatera sidan med slutresultatet därefter.

heka

Bakgrund

HEKA är ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla en prototyp som visar hur en toalett kan användas som plattform för mätningar och analyser av urin.

Genomförande och resultat

För att identifiera vilka substanser som är aktuella att detektera anordnades en workshop med läkare, sjuksköterskor och forskare inom informationsteknologi med resultatet att det är receptfria läkemedel, som är vanligt förekommande hos äldre, som ska detekteras. Projektgruppen har nu tagit fram en prototyp för uppsamling av urin som placeras i toaletten. Denna prototyp genomgår nu tester tillsammans med den sensor som ska användas vid mätningarna.

Eftersom projektet fortfarande pågår kommer vi att efter dess avslut uppdatera med resultatet.

Projektinfo

Hälsoteknikcentrum Halland har tillsammans med företaget Affecto AB drivit projektet HEKA sedan våren 2016. Innovationsprojektet syftar till att utveckla en prototyp som visar hur en toalett kan användas som plattform för mätningar och analyser av urin.