HeadPeace

Kirurger och annan sjukvårdspersonal utsätts regelbundet för farlig strålning som ökar risken att utveckla cancer. Företaget Ten Medical Design (10MD) arbetar med att utveckla strålskyddskläder med ett unikt material och kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för att få stöd i hur deras kläder kan utformas för att uppnå så god ergonomi som möjligt.

Bakgrund

Företaget 10MD har utvecklat ett nytt och unikt material som skyddar mot strålning och arbetar idag med att utveckla användarvänliga och ergonomiska strålskyddskläder. Användning av strålskyddkläder innebär en ökad yttre belastning på människokroppen. Därför är det viktigt att utforma och designa strålskyddkläderna så att belastningen fördelas på ett biomekaniskt och fördelaktigt sätt.

Genomförande och resultat

Genom litteraturstudier, artikelsökningar och biomekaniska beräkningar resulterade projektet i en lista med krav över de biomekaniska och ergonomiska aspekter samt antropometriska rekommendationer. Resultatet baserades på de arbetsställningar som är vanligt förekommande för kirurger under radiologiska förfaranden. Även fysiologiska effekter av att bära strålskyddskläder undersöktes. Företaget har genom detta projekt kunnat vidareutveckla sina produkter för att uppnå användarvänlighet och god ergonomi.

Behov

Den snabba utvecklingen inom minimal-invasiva operationer där man använder röntgen har lett till en ökad frekvens och komplexitet. Nyligen genomförda studier har visat att kirurger som regelbundet utsätts för strålning kan ha en ökad risk för att utveckla hjärntumör. Strålskyddskläder upplevs också som unga och obekväma och därför finns ett stort behov av utveckling inom området.

Projektinfo

Företaget Ten Medical Design (10MD) arbetar med att utveckla strålskyddskläder med ett unikt material och kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för att få stöd i hur deras kläder kan utformas för att uppnå god ergonomi.

Projektledare Loisa Cedergren
Projektledare Loisa Cedergren

+46 72 180 13 77

loisa.cedergren@hh.se