HeadPeace

Kirurger och annan sjukvårdspersonal utsätts regelbundet för farlig strålning som ökar risken att utveckla cancer. Företaget Ten Medical Design (10MD) arbetar med att utveckla strålskyddskläder med ett unikt material och kontaktade Hälsoteknikcentrum Halland för att få stöd i hur deras kläder kan utformas för att uppnå så god ergonomi som möjligt.

Ett uppföljande testprojekt inom ramen för TestMiljö Halland utfördes då prototyper utvecklats.

Bakgrund

Företaget 10MD har utvecklat ett nytt och unikt material som skyddar mot strålning och arbetar idag med att utveckla användarvänliga och ergonomiska strålskyddskläder. Användning av strålskyddskläder innebär en ökad yttre belastning på människokroppen. Därför är det viktigt att utforma och designa strålskyddkläderna så att belastningen fördelas på ett biomekaniskt och fördelaktigt sätt.

Genomförande och resultat

Genom litteraturstudier, artikelsökningar och biomekaniska beräkningar resulterade projektet i en lista med krav över de biomekaniska och ergonomiska aspekter, samt antropometriska rekommendationer, som framkom. Resultatet baserades på de arbetsställningar som är vanligt förekommande för kirurger under radiologiska förfaranden. Även fysiologiska effekter av att bära strålskyddskläder undersöktes. Företaget har genom detta projekt kunnat vidareutveckla sina produkter för att uppnå användarvänlighet och god ergonomi.

Då prototyper av produkten tagits fram utfördes ett testprojekt på två avdelningar vid Hallands sjukhus Halmstad för att utvärdera användarupplevelse samt konkretisera generell inställning till skyddsutrustning bland personal som jobbar i strålmiljö. Testerna resulterade i direkt input till företaget kring arbetsställning då produkten används, användarupplevelse ur personalens perspektiv och hur behovet för denna typ av strålskyddsutrustning ser ut.

Behov

Den snabba utvecklingen inom minimal-invasiva operationer där man använder röntgen har lett till en ökad frekvens och komplexitet. Nyligen genomförda studier har visat att kirurger som regelbundet utsätts för strålning kan ha en ökad risk för att utveckla hjärntumör. Strålskyddskläder upplevs också som unga och obekväma och därför finns ett stort behov av utveckling inom området.

Referenser

Reeves, R.R., Ang, L., Bahadorani, J., Naghi, J., Dominguez, A., Palakodeti, V., Tsimikas, S., Patel, M.P. and Mahmud, E. Invasive cardiologists are exposed to greater left sided cranial radiation: The brain study (brain radiation exposure and attenuation during invasive cardiology procedures). JACC: Cardiovascular Interventions, (2015) 8(9), pp.1197-1206.

Roguin, A., Goldstein, J., Bar, O., et al. Brain and neck tumors among physicians performing interventional procedures. The American Journal of Cardiology, (2013), 111(9), 1368-1372.

 

Ytterligare läsning

“Headpeace – skyddar sjukvårdspersonalens huvud från strålning”

Om projektet

Företaget Ten Medical Design (10MD) arbetar med att utveckla strålskyddskläder med ett unikt material och kontaktade HCH för att få stöd i hur deras kläder kan -utformas för att uppnå god ergonomi. 10MD har erhållit medel från Vinnova för fortsatt utveckling av HeadPeace.

Idéägare Ten Medical Design (10MD)

Projektledare


Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland (föräldraledig)

“För framgångsrik samverkan krävs stort engagemang från alla parter, det kan vara klurigt som tusan, men blir otroligt kraftfulla resultat i slutändan!”

Specialistområde: biomekanikingenjör med spetskompetens inom produktutveckling med inriktning ergonomi och innovationsteknik.

Passion i livet: har många små-passioner som förgyller mitt liv – att sy, sticka och virka, måla, spela piano, dansa, yoga, trädgårdsarbete, läsa en bok, lata mig i soffan men kanske det viktigaste, att umgås med familj och vänner.

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se


Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se