FURHAT en digitalpatient för examination i sjuksköterskeprogrammet

FURHAT

En digitalpatient för examination i sjuksköterskeprogrammet

Genom att införa en “Furhatrobot-patient” vid examination i sjuksköterskeprogrammet blir undervisningen mer problemorienterad skapar ett större underlag för problemlösning kopplat till studenterna. Det finns ett stort behov av examinationer i sjuksköterskeprogrammet vilka ligger nära ett autentisk vårdande möte. Idéägare till projektet samt genomförandet av projektet är ett samarbete mellan Jesper Hakerö och Eva Hjort Telhede.

Genom att använda sig av Furhat-robot kan olika patientfall utformas. De mänskliga uttrycken i röst, ansiktsmimik och ansikts- färg skapas i Furhat- roboten för att utmana studenternas kunskaper, öva upp den kliniska blicken samt att öka förståelsen för yrkets komplexitet inför framtida patientmöte. Bild: Pressbild

Bakgrund

Det finns stort behov av examinationer i sjuksköterskeprogrammet vilka ligger nära ett autentisk vårdande möte. Formen för examination bör vara studentcentrerat där studenterna är aktiva i sitt lärande. Pedagogiska Verktyg behöver utformas för detta ändamål. Genom att använda sig av en Furhat-robot kan olika patientfall utformas. De mänskliga uttrycken i röst och ansiktsmimik skapas i Furhat-roboten för att utmana studenternas kunskaper, öva upp den kliniska blicken samt att öka förståelsen för yrkets komplexitet inför framtida patientmöte. Då Furhat- roboten kan användas med olika röster, tonlägen, andningsljud hosta, harklingar osv uttrycks många olika symptom vilka kan indikerar olika former av sjukdomstillstånd.

 

Detta gör att Furhat-roboten blir användbar vid flera diagnoser och tillstånd. Studenterna kan ha en dialog med furhat-roboten där denne svarar på frågor eller uttrycker olika sjukdomstillstånd specifika symptom och tecken, vilka studenterna sedan ska bedöma. Korta filmklipp med furhat läggs upp på läroplattformen Blackboard, där studenterna får arbeta igenom samtliga frågeställningar utefter ett förutbestämt sjukdomsfall, för att sedan svara på frågor vilka senare examineras. Dialogen hålls genom att Furhatroboten berättar om sitt tillstånd genom att uttrycka olika symptom, därefter ställer Furhatroboten en fråga till studenten vilken denne skall besvara och därefter göra olika val.

Studenterna fick ställa frågor samt pröva en dialog med Furhat i en autentisk miljö på Health lab. Studenterna ställde sig positiva till Furhat då de upplevde dialogen som autentisk och mer levande än att bara läsa patientfall från skriven text. Bild: Pressbild

Genomförande och resultat

Furhat-roboten har prövats med studenter ht 2018. Studenterna fick ställa frågor samt pröva en dialog med Furhat i en autentisk miljö på Health Lab vid Högskolan i Halmstad. Studenterna ställde sig positiva till Furhat då de upplevde dialogen som autentisk och mer levande än att bara läsa patientfall från skriven text. Furhat är tänkt att prövas ut VT 2018 i seminarieform, där små filmsekvenser av Furhatpatienten visas. Studenterna och Furhat har en dialog med efterföljande frågor ställda från Furhat robot men även skriftliga.

 

Frågorna ska studenterna besvara skriftligt. Svaren kommer senare att läsas av lärare och bedömas. Patientfallet vilket prövas VT 18 är ett patientfall vilket utgår från en patient med kol-sjukdom (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och ersätter papperspatienten för examinationsseminariet.

Behov

Det finns stort behov av examinationer i sjuksköterskeprogrammet vilka ligger nära ett autentisk vårdande möte. Formen för examination bör vara studentcentrerat där studenterna är aktiva i sitt lärande Utvecklingen av digitalteknik möjliggör att lärande inte längre är begränsat i tid och rum. Genom att införa en Furhat robot som examination blir undervisningen mer problemorienterad och mer student aktiverande än tidigare.

Projektinfo

Idéägare

Projektet samt genomförandet av projektet är ett samarbete mellan Jesper Hakerö och Eva Hjort Telhede.

Projektdatum

Pågående

Projektledare