jDome BikeAround

Målet med projektet var att är att ta fram ett träningsredskap för att hjälpa demenssjuka eller personer med Alzheimers. Träningscykeln är utformad med en skärm där en bild över Google Street View projiceras för att väcka och stimulera minnen samt att höja vård- och livskvaliteten hos användaren.

BikeAround är ett samarbetsprojekt mellan vi på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) och Techna Science vid Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn. Konceptet är framtaget genom workshops med deltagare som professionellt arbetar med bland annat demensvård, sjukgymnastik, arbetsterapi, sjuksköterskor, IT-utvecklare, forskare och entreprenörer. Idén, produkten och konceptet ägs av Camanio Care AB där Lead Software Engineer Sebastian Östlund har tagit fram en mjukvara för att kunna styra cykelfärden.

Bild: Joachim Brink

Bakgrund

En demenssjukdom leder bland annat till att den drabbade får svårt att utföra olika aktiviteter och blir passiv. För att motverka detta rekommenderar socialstyrelsen att den dementa skall erbjudas olika former av fysisk aktivitet, utformad efter individens förmåga och vilja. I vilken uträckning personer med en demensdiagnos erbjuds dagliga aktiviteter och fysisk träning varierar från kommun till kommun. Man kan säga att kommunerna generellt erbjuder fysisk aktivitet i mycket liten utsträckning, vilket påverkar både den fysiska och psykiska hälsan hos den dementa negativt. Den dementa har även rätt till att, efter bedömningen av legitimerad personal (mestadels en arbetsterapeut), erbjudas olika former av kognitiva hjälpmedel. Syftet med dessa hjälpmedel är att bibehålla eller öka personens självständighet.

Genomförande och resultat

Idén till BikeAround kom på hösten 2010 när vi på HCH arrangerade en workshop med Techna Science i Köpenhamn. Konceptet togs sedan fram genom flera workshoppar med forskare, studenter, entreprenörer och verksamma inom demensvård, fysioterapi, arbetsterapi och it-utveckling. Prototyper togs fram som sedan ledde fram till BikeAround – en träningscykel för att hjälpa personer med demenssjukdom eller Alzheimers. Träningscykeln är utformad med en skärm där en projicerad bild från Google Street View visas. I takt med att pedalerna trampas, rör sig personen framåt i bilden. Personen kan cykla på olika gator runt om i världen, platser från barndomen eller andra tidigare besökta platser – för att väcka och bibehålla minnen och samtidigt få röra på sig.

En av prototyperna till BikeAround har testats av ett av Attendo Cares äldreboenden i Halmstads kommun då tio kvinnor och fem män, varav de flesta drabbats av en demenssjukdom, testade cykeln. Aktiviteten av att cykla möjliggjorde att de boende fick återuppleva minnen och platser. ”Nu skall vi se vilken gata som jag skall svänga in på för att komma hem” och ”titta, där har jag jobbat!” utryckte två cyklister. Specifika kommentarer av personalen var framförallt att de boende fick en social aktivitet, som alla kunde deltaga i (även de som inte cyklade), samt att aktiviteten utmanade de boendes koordination och balansförmåga. Cykeln uppväckte även nyfikenhet och spänning hos de boende. Det var också en aktivitet som gav de boende träning att följa riktningar såsom höger, vänster, rakt fram eller bakåt. Alla i testgruppen klarade av att cykla.

I ett annat led fortsatte vi arbetet med BikeAround genom att förbereda och stödja Camanio Care AB i att kommersialisera BikeAround. Detta genom en observation- och enkätundersökning för att ta fram ett underlag för företagets affärsplan och utvecklingsarbete. Observationer gjordes av personer på ett korttidsboende i Varberg som testade cykeln och enkäter delades ut till personal för att samla deras tankar om produkten. Resultatet är ett diskussionsunderlag för framtida forskningsaktiviteter samt konkreta förslag på produktförbättringar som kan bidra till ökad användarvänlighet.

Behov

BikeAround uppmuntrar personer med demenssjukdom eller personer med Alzheimers till fysisk och social aktivitet i syfte att hindra sjukdomens utveckling genom att stimulera fungerande funktioner.

BikeAround har haft stor uppmärksamhet, både i Sverige och i världen. Bland annat har den varit med på mässor i Seoul, Tokyo, Shanghai, Toronto och Berlin. BikeAround är idag en produkt på marknaden och säljs under namnet jDome BikeAround genom företaget Camanio Care AB.

Media

År 2014 utsågs jDome BikeAround till en av 100 främsta innovationerna på världsmarknaden. Det var den sydkoreanska mediekoncernen Money Today Media Group som valde ut och studerade ett antal uppseendeväckande produktinnovationer i såväl Europa som i USA. Resultat presenterades på K.E.Y. Platform i slutet av april 2014 i Seoul, Sydkorea. Läs artikeln här.

BikeAround har fått mer medial uppmärksamhet, se ett urval här nedan:

Skaraborgs Allehanda (SLA.se) 30 juli 2017

HD 27 mars 2017

IT-hälsa 4 oktober 2016

Daily Express 6 juli 2016

Life Science Sweden 12 maj 2016

Life Science Sweden 4 november 2015

TV4 2 maj 2014

Ny Teknik 9 april 2014

Utdrag från SVT Rapport 23 september 2013 och tal av Googles Executive Chairman Eric Schmidt i Zeitgeist i London 2013

 

Projektinfo

BikeAround uppmuntrar personer med demenssjukdom och personer med Alzheimers till fysisk och social aktivitet i syfte att hindra sjukdomens utveckling genom att stimulera fungerande funktioner. Camanio Care AB är produktägare och har tagit fram en mjukvara för att kunna styra cykelfärden.

Projektledare


Anne-Christine Hertz

Verksamhetsansvarig

Samverkan för mig är när vi tillsammans skapar skillnad i samhället och där allas åsikter är lika mycket värda. När vi har byggt goda relationer.”

 

Specialistområde: senior projektledning, biomekanik, anatomi, fysiologi, rörelselära, användarcentrerad design, usability, ergonomi, coaching, produktutveckling, erfaren workshopfacilitator och co-creator.

Passion i livet: champagne och yoga!

 

+46 70 538 45 55
anne-christine.hertz@hh.se