HCH tipsar!

Podcast med Max Tegmark, forskare inom AI och fysik

Vad räknas som intelligens? Och vad är egentligen intelligens? Är intelligens något som enbart infinner sig hos människor och djur?

 

Tegmark redogör för frågorna i sitt prat och diskuterar samtidigt hur artificiell intelligens nu och i framtiden kommer att bli ett växande problem ur ett politiskt perspektiv. 

”För mig är artificiell intelligens den viktigaste demokratifrågan i vår tid.”

Max Tegmark, forskare inom AI och fysik. (Sommar & Vinter i P1) 2018.