Om oss

För framtidens vård och omsorg

Vi tror på att utmana det vanliga, tänka annorlunda och på att tjänster och produkter blir bättre om kunder och användare är med i processen. På Hälsoteknikcentrum Halland arbetar vi med att förändra vård och omsorgssektorn. Vi verkar i ett ständigt växlande behov av produkter och tjänster med målet att stimulera och motivera utvecklingen av innovationer. Vi fokuserar på att utveckla, utforska och utmana idéer, tjänster och produkter för sjukvård, omsorg och hälsosektorn. Vi hjälper innovatörer och företag med allt från litteraturstudier, behovsanalyser, marknadsundersökningar till prototyp- och produktutveckling samt att testa din nya produkt, tjänst eller ditt arbetssätt ute i verksamheter inom kommunal eller regional vård- och omsorg.

Med vår förankring till Högskolan i Halmstad är det möjligt att studera de viktiga komponenter som rör din produkt eller tjänst – som är till nytta för slutkunden. Hälsoteknikcentrum Halland har inte bara ett väl förankrat samarbete med Högskolan i Halmstad utan även de halländska kommunerna och Region Halland. Här arbetar vi tillsammans med studenter och forskare från högskolan, kommun- och regionkoordinatorer samt entreprenörer och företagare i utvecklingen av morgondagens hälsoinnovationer.

Vi tror på att utmana det vanliga, och vi kan vara ditt stöd på vägen!

HiCube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena

Hälsoteknikcentrum Halland och Högskolan i Halmstad bedriver mellan 2015 och 2019 projektet “HICube – behovsorienterad hälsoinnovationsarena” med finansiering från Europeiska Regionalfonden, ERUF samt Region Halland och de halländska kommunerna.

I projektet arbetar de halländska kommunerna, Region Halland och Högskolan i Halmstad tillsammans för att stimulera utvecklingen av nya produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård. I verksamheten finns samverkanskoordinatorer från de halländska kommunerna och Region Halland som tillsammans med forskare och studenter från Högskolan i Halmstad samt näringsliv utvecklar morgondagens hälsoinnovationer.

 

 

Produkter och tjänster
Projekt
Samarbetsföretag
Vetenskapliga artiklar

Besök oss i Halmstad

Vi som jobbar på Hälsoteknikcentrum Halland

Vi tycker att olika är bra och arbetar för att vara en tvärvetenskaplig plattform där människor med olika utbildningsbakgrund och erfarenhet kan mötas. Olika, men enade i intresset av och passionen för att utveckla morgondagens vård och omsorg.

Projektledning, Administration & Näringsliv


Charlotta Hemmendy

FoU-samordnare och Hälso- och sjukvårdstrateg

FoU-samordnare och Hälso- och sjukvårdstrateg, Region Halland
Leg. Sjuksköterska, Fil.kand i omvårdnad

 

Kompetensområden

Akutsjukvård, kirurgisk omvårdnad, palliativ omvårdnad, arbetsledning, studenthandledning, projektledning och koordinering.

 

0729-73 09 64

Charlotta.Hemmendy@regionhalland.se

Anne-Christine Hertz

Verksamhetsansvarig ℹ

Verksamhetsansvarig | Biomekanikingenjör
Skapare av BikeAround

 

Kompetensområden

Senior projektledning, biomekanik, anatomi, fysiologi, rörelselära, användarcentrerad design, usability, ergonomi, coaching, produktutveckling, erfaren workshopfacilitator och co-creator.

 

+46 70 538 45 55
anne-christine.hertz@hh.se

Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig ℹ

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

 

Kompetensområden

Jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

 

Loisa Cedergren

Projektledare TestMiljö Halland ℹ

Projektledare TestMiljö Halland | Biomekanikingenjör

 

Kompetensområden

Biomekanik, ergonomi, innovationsteknologi, projektledning och produktutveckling.

 

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se

Elin Jonsson

Forskningsingenjör ℹ

Forskningsingenjör | Biomekanikingenjör

Kompetensområden

Projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se

Virginia Wiman

Projektledare ℹ

Projektledare | Hälsovetare
Fil.mag Folkhälsovetenskap

 

Kompetensområden

Projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se

Josefine Henriksson

Projektkoordinator & Verksamhetscontroller ℹ

Projektkoordinator & Verksamhetscontroller
VD på Högskolan i Halmstad Innovation AB

 

Kompetensområden

Affärsutveckling, strategi, konceptutveckling, projektledning, workshopfacilitering.

 

+46 70 662 14 05
josefine.henriksson@hh.se

Bengt Leidhem

Projektekonom ℹ

Projektekonom

 

 

+46 72 977 35 16
bengt.leidhem@hh.se

Forskning & Akademi


Anna Isaksson

Expert inom Normkritik | Fil dr Sociologi ℹ

Expert inom Normkritik | Fil dr Sociologi

 

Kompetensområden

Jämställdhet, jämställdhetsintegrering, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, kvalitativa forskningsmetoder och metodologi.

 

+46 72 977 35 10
anna.isaksson@hh.se

Eva Hjort Telhede

Universitetadjunkt Omvårdnad | Leg. sjuksköterska ℹ

Universitetadjunkt Omvårdnad | Leg. sjuksköterska

 

Kompetensområden

Intensivvård, neurointensivvård, hjärtintensivvård, geriatrik, palliativ vård, psykiatrisk vård, rehabilitering genom ortopedi.

 

+46 70 441 63 50
eva.hjort_telhede@hh.se

 

Wagner de Morais

Forskningskoordinator | PhD Computer Science and Engineering ℹ

Forskningskoordinator | PhD Computer Science and Engineering
Forskningsingenjör Akademin för informationsteknologi

 

Kompetensområden

Ambient intelligence (AmI), smarta hem, Ambient Assisted Living (AAL), IoT, Edge/Fog computing, mjukvaruutveckling, webb applikationsutveckling, Database administration.

 

+46 76 171 00 28
wagner.demorais@hh.se

Region & Kommun


Mattias Törngren

Kommunkoordinator Falkenbergs Kommun ℹ

Kommunkoordinator Falkenbergs kommun

 

 

Kompetensområden

 

mattias.torngren@falkenberg.se

Magnus Lundblad

Regionkoordinator | Civilingenjör Elektroteknik & Certifierad Medicinsk Civilingenjör ℹ

Regionkoordinator | Civilingenjör Elektroteknik & Certifierad Medicinsk Civilingenjör
Hälso- och sjukvårdstrateg vid Region Halland

 

 

Kompetensområden

Medicinsk teknik och IT, Projektledning, Mentor, Forskning och Utveckling.

 

+46 70 536 65 44
magnus.lundblad@regionhalland.se

Anna-Lena Junghov

Kommunkoordinator Varbergs kommun ℹ

Kommunkoordinator | Utvecklingsledare Varbergs kommun.
Fil.mag i Informatik.

 

Kompetensområden

Verksamhetsutveckling, välfärdsteknik, kommunal vård och omsorg, digitalisering, håller i utbildningar och föreläsningar inom digitalisering.

 

+46 70 623 98 76
anna-lena.junghov@varberg.se

Caroline Strid

Kommunkoordinator Laholms kommun ℹ

Kommunkoordinator | Kvalitetsutvecklare på Laholms kommun

Kompetensområden

Socialt arbete, socialrätt, genus och jämställdhet, pedagogik, jämställdhet och mångfald i arbetslivet, projektledning och projektarbete.

 

+46 72 528 54 00
caroline.strid@laholm.se

Sofie Andersson

Kommunkoordinator Halmstad kommun ℹ

Kommunkoordinator | Biståndshandläggare på Halmstad kommun

 

Kompetensområden

Äldreomsorg, behovsanalys inom äldrevård & omsorg, samordning, samverkan, socialtjänstlagen, boendesamordning, digital utveckling.

 

+46 72 385 17 54
sofie.andersson@halmstad.se

Amanda Melen

Kommunkoordinator Kungsbacka kommun ℹ

Kommunkoordinator Kungsbacka kommun

 

Kompetensområden

 

amanda.melen@kungsbacka.se

 

Kommunikation & Design


Mats Lindqvist

Senior Interaktionsdesigner ℹ

Senior Interaktionsdesigner | Gruppchef, Avdelningen för User Experience, Semcon

 

Kompetensområden

Interaktionsdesign, user experience, usability, användarcentrerad design, informationsarkitektur, projektledning, IT-strategi, agil utveckling, designmetodik.

 

+46 72 977 38 08
mats.lindqvist@hh.se

Max Angenius

Interaktionsdesigner ℹ

Interaktionsdesigner

 

Kompetensområden

Interaktionsdesign, user experience, interface design, user research, usability, projektledning.

 

+46 72 977 37 15
max.angenius@hh.se

Har du en idé och vill få hjälp att utveckla den?
KONTAKTA OSS