Möt innovatören Stefan

Automatisk mätning för säkrare, snabbare vård

Tänk om det fanns ett system som automatiskt, och utan närkontakt, kunde göra de viktigaste mätningarna på patienter som har en misstänkt infektion… Den tanken har läkaren Stefan Malmberg arbetat med i snart två år och nu börjar hans innovation ta form.

En stor andel av dem som söker vård på våra vårdcentraler har en misstänkt infektion av något slag. Det kan handla om allt från en enkel förkylning som går över av sig själv till svåra infektioner som snabbt kräver intensivvård.

Stefan Malmberg är specialist i allmänmedicin och jobbar sedan några år på en vårdcentral i Ulricehamn. Han har också ett stort teknikintresse och ett förflutet som programmerare. Genom åren har han samlat på sig en hel massa tankar och idéer om hur vården kan förbättras.

Bås för automatisk mätning

Jag tänkte mig ett bås av något slag där systemet automatiskt gör de viktigaste mätningarna, utan att patienten behöver göra något och redan innan patienten kommer till doktorn.

– En dag bestämde jag mig för att göra något av idéerna, mitt teknikintresse och mina erfarenheter från vården. Jag fick möjlighet till en viss tjänstledighet och satte igång.

Den av alla idéer som Stefan valde att satsa på handlar om att sätta samman olika tekniska lösningar till ett system där patienter med misstänkt infektion kan tas emot effektivare och säkrare.

– Jag tänkte mig ett bås av något slag där systemet automatiskt gör de viktigaste mätningarna, utan att patienten behöver göra något och redan innan patienten kommer till doktorn, berättar Stefan.

Det handlar om viktiga värden som kontrolleras för att man ska kunna ställa diagnos och avgöra hur dåligt patienten mår: kroppstemperatur, blodtryck, syresättning i blodet, puls och andningsfrekvens.

 

Den idé som Stefan Malmberg arbetar med kan totalt förändra hur patienter tas omhand på vårdcentralerna. Ett system som automatiskt gör viktiga mätningar ska ge snabbare omhändertagande, bättre tillgänglighet och ett säkrare underlag för vården.

 

Snabbare, säkrare svar

– Samtidigt som mätningarna görs kan patienten få svara på en del frågor på till exempel en pekskärm. Beroende på vilka svar patienten ger kan systemet ställa följdfrågor och ge information om till exempel egenvård om det är lämpligt. Systemet kan också rekommendera att ytterligare prov ska tas.

Vi skulle på ett säkrare sätt kunna prioritera de patienter som behöver ett snabbt omhändertagande

Sammantaget blir allt en del av underlaget i den bedömning som läkaren sedan gör.

– En av de stora fördelarna skulle vara att alla de här uppgifterna, till skillnad från idag, redan finns klara när läkaren eller sjuksköterskan möter patienten. Det skulle ge möjlighet att arbeta mycket mer effektivt och ge en bättre arbetsmiljö på våra vårdcentraler. Vi skulle på ett säkrare sätt kunna prioritera de patienter som behöver ett snabbt omhändertagande, menar Stefan Malmberg.

Science fiction?

Men är detta då inte ren science fiction?

– En del av tekniken finns redan idag, till exempel att mäta tempen på avstånd, säger Stefan. Annat är på gång och under utveckling. Den bedömning som jag gjort tillsammans med sakkunniga som jag jobbat tillsammans med är att det är genomförbart.

Stefan Malmberg har fått stöd i sitt innovationsarbete från olika håll. Sahlgrenska Science Park har varit ett bollplank och förmedlat kontakter, Inkubatorn i Borås har bidragit och Almi har gett ekonomiskt stöd i vissa delar. 2016 fick Stefan också kontakt med Hälsoteknikcentrum Halland.

Värdefullt stöd i arbetet

Det märks att de har väldigt värdefulla erfarenheter från tidigare projekt.

– Det har betytt väldigt mycket för mig och mitt arbete. Tidigare var jag ganska ensam med min idé – här har jag fått mycket gott stöd. Här är de proffs på till exempel medicinsk teknik och de är vana vid att ta sig vägen från idé till innovation till prototyp. Det märks att de har väldigt värdefulla erfarenheter från tidigare projekt.

Bland annat har Stefan fått hjälp med en behovsanalys i form av en workshop, där han inte själv fick vara med. Skulle hans innovation vara användbar och efterfrågad i praktiken? Vad tyckte patienterna och vad ansåg vårdpersonalen?

– Det var jättebra. Det är viktigt att få nyktra, opartiska bedömningar.

Hälsoteknikcentrum har också hjälpt till med att analysera teknikläget, att göra en bedömning av om det kommer att gå att hitta den teknik som behövs.

– Jag har fått hjälp att bekräfta att det är tekniskt möjligt att göra det jag tänker. Jag kan ju vården, men är ingen ingenjör.

Ett viktigt projekt

Virginia Wiman är Hälsoteknikcentrums projektledare i kontakterna med Stefan och hans innovationsarbete. Hennes roll är bland annat att se till att Stefan får de kontakter med nyckelpersoner och experter han behöver inom regionen och på högskolan. Hon håller koll på målsättningar och ekonomi i Hälsoteknikcentrums delar av arbetet.

– Det här är ett mycket spännande och viktigt projekt, säger hon. Stefans innovation kan få jättestor betydelse för primärvården, men kanske också på sjukhusens akutmottagningar.

– Det här blir ett sätt att se till att rätt personer får vård snabbt, men också ett stöd för egenvård för andra. Jag tror också att det kan bidra till mer jämlik vård eftersom vården snabbt får fler, säkra fakta i bedömningarna.

Stefan Malmberg har fått bra stöd i utvecklingen av sin idé på Hälsoteknikcentrum Halland och av projektledare Virginia Wiman.

Många vill hjälpa till

Vi kommer att testa en första version här på Hälsoteknikcentrum Halland där vi kanske bara låter systemet göra några av mätningarna och försökspatienterna får svara på några frågor.

Stefan är glatt överraskad av hur mycket stöd det finns att få för en innovatör.

– Jag trodde att man behövde ha en ganska färdig produkt att visa upp innan andra skulle bli intresserade, men så har det inte varit. Det finns många olika aktörer som vill hjälpa och stödja på vägen. För mig har det ena gett det andra och många har hjälpt mig och också hjälpt mig vidare genom att tipsa om nya kontakter.

Stefan Malmberg tror att de första skarpa testerna kommer att kunna ske redan före sommaren.

– Vi kommer att testa en första version här på Hälsoteknikcentrum Halland där vi kanske bara låter systemet göra några av mätningarna och försökspatienterna får svara på några frågor. Sedan kommer vi att flytta ut testerna i vården och bygga ut och förfina systemet med del för del, allt eftersom vi hittar den bästa tekniken för de olika mätningarna.

Hur långt har idén kommit om tio år, om du som innovatör själv får drömma?

– Då används den här tekniken fullt ut i primärvården i hela Sverige och även i andra länder och vi jobbar med att vidareutveckla så att hälsomätningarna kan fånga upp ännu mer. Kanske kan det gå att lyssna efter ljud som tyder på sjukdom i lungorna eller kanske hittar vi ännu bättre sätt att upptäcka olika inflammationer?

Vilket råd vill du då ge till den som går och bär på en idé?

– Tag kontakt med någon som arbetar med att hjälpa andra med idéer att komma vidare! Det kan vara Almi, en inkubator eller liknande.

Text och bild: KommuniMera

Har du en idé och vill få hjälp med att utveckla den?

Kontakta mig för ett första möte kring hur vi kan arbeta tillsammans.

Har du en idé och vill få hjälp att utveckla den?
KONTAKTA OSS