Möt Magnus

Magnus är en länk mellan vården och företagen

En länk mellan vårdens medarbetare och företag och ett smörjmedel i utvecklingsmaskineriet. Så skulle man kunna beskriva det uppdrag som Magnus Lundblad och hans två kollegor Helena Morténius och Charlotta Hemmendy har. De är regionkoordinatorer på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH).

 Att ha en bred erfarenhet från olika branscher är en tillgång för mig i jobbet som koordinator.

Under nästan 20 år i den halländska vården har Magnus Lundblad utvecklat ett omfattande kontaktnät. Det har han nytta av i sitt uppdrag som koordinator.

Magnus är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och av Svenska Läkaresällskapet certifierad medicinsk civilingenjör. Han har jobbat i olika branscher, med mobiltelefoni, styrsystem i industrin, säkra betalningar i bank och med charterbokningssystem innan han kom till sjukhuset i Halmstad.

– Att ha en bred erfarenhet från olika branscher är en tillgång för mig i jobbet som koordinator, säger han.

På sjukhuset blev han chef för ett verksamhetsområde som hade hand om IT och medicinsk teknik.

– Den medicinska tekniken och IT-lösningarna går i varandra så det var en tanke att båda delarna skulle skötas av samma enhet. Det var en bra lösning för sjukhuset, men senare skedde en uppdelning igen när regionens gemensamma IT-avdelning skapades.

Nätverk var starten

Det handlar mycket om att arbeta med kulturen, att motivera människor att tänka på nya sätt och ta till sig möjligheterna med digitaliseringen och den nya tekniken.

Redan från början blev Magnus engagerad i Hälsoteknikalliansen – det nätverk kring hälsoteknikfrågor som så småningom kom att ingå i Hälsoteknikcentrum Halland (HCH).

– Som sjukhusets kontaktperson i nätverket var det ofta min uppgift att se till att företagen fick möjlighet att komma in på sjukhuset och presentera sina lösningar för verksamheterna. Då handlade det förstås mycket om försäljning, nu är det ett betydligt större fokus på utveckling med kunden i fokus.

Idag jobbar Magnus Lundblad med utvecklings- och teknikfrågor centralt inom Region Halland. Ett stort uppdrag han haft det senaste året är det halländska införandet av journal via nätet – en tjänst där invånare kan ta del av många av sina journaluppgifter via 1177 Vårdguiden (www.1177.se).

– Det handlar mycket om att arbeta med kulturen, att motivera människor att tänka på nya sätt och ta till sig möjligheterna med digitaliseringen och den nya tekniken.

 

Magnus Lundblad har ett långt förflutet inom vården och det har han god nytta av i sin roll som regionkoordinator, där han blir en länk mellan vårdens medarbetare och företag inom hälsotekniksektorn.

 

Får människor att mötas

En dag i veckan jobbar Magnus för HCH. Han kan se tillbaka på många utvecklingsprojekt som lyckats tack vare att rätt människor har kunnat mötas.

– Det kan vara så enkelt som att en människa med en idé behöver prata med någon i vården om en enskild fråga och då kopplar jag ihop dem. Det kan räcka med ett telefonsamtal.

– Nu kommer företag till oss i ett tidigare skede när de utvecklar en produkt. Ofta handlar det om att få testa idéer och teknik tillsammans med vårdens medarbetare. HCH hjälper företag eller idégivare med att få testa sina idéer. I min roll som koordinator använder jag  de kontakter och kunskaper jag har efter alla år i vården. Vi kan då relativt snabbt skapa ett samarbete mellan företaget, vården och högskolan.

Säkrare cytostatikabehandling

Hans idé var att utveckla ett system med en ny ventil genom vilken allt skulle ges och som skulle säkra att allt skedde i rätt ordning.

Företagen kan också behöva få tillgång till enklare utrustning för att testa en innovation. Så var det med den flygkapten som, när han följde sin fru genom en cancerbehandling, började fundera på säkerheten kring cytostatikan. En rad olika preparat skulle ges i en viss ordning genom flera olika ventiler.

– Hans idé var att utveckla ett system med en ny ventil genom vilken allt skulle ges och som skulle säkra att allt skedde i rätt ordning. Tillsammans med Hallands sjukhus kunde vi hjälpa honom att få tag i utgången utrustning så att han kunde testa sin produkt ett steg vidare. Han fick patent på produkten och efter en tids förhandlande med en av världens största tillverkare på området, var succén ett faktum.

Ett annat exempel är företaget som skulle utveckla en automat för hantering av mediciner i sjukhusmiljö. Företaget fick via HCH möjlighet att studera liknande maskiner som redan var i drift på sjukhusen i Halland och kunde på så vis lära sig mycket om hur idén kan fungera i praktiken. De fick också hjälp från en grupp högskolestudenter som gjorde en studie för att göra automaten mer användarvänlig.

Viktig koppling till högskolan

Den koppling som HCH erbjuder mellan vården, näringslivet och högskolan är viktig, säger Magnus.

– Vi har haft många lyckade projekt där studenter vid högskolan kunnat bli engagerade i utvecklingsfrågor. De har fått skarpa projekt att jobba med, och företag och organisationer har fått bra hjälp i sin utveckling.

Vad är det roligaste med arbetet som regionkoordinator?

– Det är nog att alla blir så nöjda; företagen som får hjälp med sina problem men också de som blir tillfrågade och engagerade ute i vården. Företagen brukar också bli förvånade över att de får den här hjälpen utan att det kostar dem något. Det är ju vårt uppdrag – att stödja tillväxten i hälsoteknikbranschen.

Och utmaningarna då?

– Det är ett förändringsarbete vi håller på med och ibland får vi jobba en hel del med att människor är skeptiska till förändringarna.

Innovativt tänkande

Vi kan få mycket mer ut av de digitala verktyg som finns i vården i dag.

En stor satsning som Magnus nu jobbar med i ett systerprojekt till HCH, är att sprida innovativt tänkande i vården. Verksamhets- och avdelningschefer bjuds in till  utbildningar och seminarier, och goda exempel ska inspirera dem att bli ännu bättre på att ta till sig andra sätt att arbeta och utnyttja de digitala möjligheterna som finns.

– Vi kan få mycket mer ut av de digitala verktyg som finns i vården i dag, säger Magnus Lundblad och nämner 1177 Vårdguidens e-tjänster som ett exempel.

– Det finns en hel del tjänster där som man skulle kunna använda mycket mer för att ha säkra, digitala kontakter med patienterna. Man skulle kunna jobba mer aktivt med patienterna och till exempel visa dem hur de kan förnya sina recept eller boka tider via webben. Jag har stor respekt för att vårdens medarbetare har fullt upp, men samtidigt finns det mycket att vinna om vi använder systemen bättre.

Text och bild: KommuniMera

Regionkoordinatorerna på Hälsoteknikcentrum Halland

Har du en idé och vill få hjälp att utveckla den?
KONTAKTA OSS