Möt Emma

Emma ser styrka i olikheter

Det är olikheterna som är Hälsoteknikcentrum Hallands styrka. Det menar Emma Börjesson, projektledare och jämställdhetsansvarig, och det är ingen tvekan om att hon är nöjd och stolt över verksamheten när hon berättar om arbetet på HCH.

– Här samlas många olika personer med skilda kompetenser och erfarenheter och kan se frågorna ur olika perspektiv. Det är det som gör oss så bra, säger hon.

Emma Börjesson, projektledare och jämställdhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum, gillar när personer med olika bakgrund och kompetens kan mötas i en kreativ miljö.

Emma Börjesson är statsvetare och har pluggat statsvetenskap och internationella relationer på Högskolan i Halmstad. Hon läste också en del genusvetenskap. Och det var jämställdhetsfrågorna som blev hennes första kontakt med Hälsoteknikcentrum Halland.

– Jag fick ett uppdrag att bevaka jämställdhetsfrågor inom ramen för HCH. Men på det lilla tjänsteutrymme jag hade hann jag bara sitta med på möten. Vi insåg att jag behövde vara med mer i verksamheten för att kunna göra ett bra jobb. Därför började jag också gå in som projektledare.

Många projekt på tio år

Detta var 2008 och under snart tio år har Emma hunnit vara med om många spännande projekt och utmaningar.
Här är några som hon arbetat med på senare år:

  • Den mycket uppmärksammade Androstolen som satte sökarljuset på jämställdhet och kvinnors utsatthet i vården genom att visa hur en stol för män, motsvarande gynstolen för kvinnor, skulle kunna se ut.
  • Next Generation Home Care och Utan spaning ingen aning – två kunskapsprojekt om framtidens vård och omsorg i hemmet.
  • Vårdradion – ett samverkansprojekt med bland andra SKL, Vinnova och Piteå kommun som satte fokus på genusfrågor och tyst kunskap i vård och omsorg.
  • Vårdväskan där ett företag fått hjälp att utveckla ett kunskapsstöd för sjukvårdspersonal.
  • Detektering typfall som kartlagt vilka situationer i hemmet som hemtjänstpersonal hade önskat få kännedom om inför eller efter ett hembesök.

Samtalet som blev en riktig ögonöppnare

Det var en kvinna som hade vårdat sin man i livets slutskede. Hon hade upplevt hur krångligt det var när katetern behövde bytas. Hemtjänsten behövde ofta komma med två personal, maken frös och tyckte det var jobbigt att bli avklädd. Så hon hade helt enkelt sytt om ett par byxor på ett smart sätt som gjorde att kateterbytet kunde göras utan att makens kläder behövde tas av.

– Vi pratade om det här och tyckte i och för sig att idén var bra. Men skulle det gå att sälja och var en byxa med ett extra hål verkligen en innovation? Som tur var hade vi med oss en medarbetare med förflutet i vården. Hon kunde berätta om de stora vinsterna utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö. Vi andra hade helt enkelt varit för smala i vårt tänkande och kanske hade vi inte tagit den här idén vidare annars.

Det är just det här – att många människor med olika infallsvinklar finns med i samtalet som gör Hälsoteknikcentrum Halland så bra. Närheten till forskning på högskolan och de stora nätverken är andra framgångsfaktorer, menar Emma.

“Vi finns till för näringslivet”

Just nu arbetar Emma Börjesson som projektledare för Testmiljö Halland. Det är en viktig satsning som gör det lättare för innovatörer och företag att pröva sina idéer och produkter i vården och omsorgen, samtidigt som regionen och kommunerna har fått ett utökat samarbete och ett strukturerat sätt att testa ny teknik.

– Varför ska alla kommuner genomföra sina egna pilotprojekt och testa till exempel ny teknik? Genom Testmiljö Halland kan alla Hallandskommunerna dra nytta av det arbete som en av dem gör.

– Vi finns till för näringslivet och ska bidra till en ökad tillväxt. Men vi ska också vara med och utveckla vården och omsorgen. Vi jobbar med båda dessa agendor samtidigt.

Emma är också jämställdhetsansvarig och arbetar, tillsammans med Anna Isaksson, med de så kallade horisontella kriterierna som jämställdhet och lika villkor samt åtgärder mot diskriminering.

– Det handlar mycket om att på olika sätt ifrågasätta och utmana våra normer men också att vara uppmärksam på vilka som är representerade i olika nätverk, vilka som kommer till olika aktiviteter och så vidare.

Bland annat har HCH utarbetat en reflektionsguide, en sorts checklista, som ska användas i alla projekt just för att få med de horisontella kriterierna. Hur ett projekt påverkar till exempel jämställdhet eller frågor om lika villkor för människor med funktionsvariationer vägs också in när man beslutar vilka projekt man ska satsa på.

– De här frågorna är hela tiden närvarande i våra diskussioner och samtal. Det är ett kontinuerligt lärande och vi kan hjälpa olika projekt och samarbetsparter att undvika misstagen.

Vad är det då som är så roligt med arbetet på Hälsoteknikcentrum Halland?

– Att vi hela tiden lär oss så mycket av varandra, med våra olika bakgrunder. Att plötsligt kan någon komma med ett inspel som vänder på diskussionen.

– Jag tror också att det är viktigt att vi har en fysisk mötesplats här, mitt i högskolan. Det finns många andra liknande satsningar men jag tror att vår styrka är att vi har en plats där vår verksamhet exponeras. Det är syret som gör att det hela tiden bubblar.

Text och foto: KommuniMera

Kontakta Emma


Emma Börjesson

Projektledare TestMiljö Halland & Jämställdhetsansvarig

Specialistområde: jämställdhetsfrågor, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, workshopdesign och facilitering, projektledning.

 

+46 76 721 91 61
emma.borjesson@hh.se

Har du en idé och vill få hjälp att utveckla den?
KONTAKTA OSS