Kalendarium

Detta händer på Hälsoteknikcentrum Halland just nu.

Vilka workshops, föreläsningar och evenemang pågår i våra lokaler och på vilka mässor kan ni hitta oss?
Här kan ni även anmäla er till de aktuella evenemangen.

Vitalis-mässan – 25 till 27 april

Möt oss på Vitalis på Svenska Mässan eHälsa har blivit ett populärt och viktigt område och kommer dessutom att öka i betydelse de kommande åren. Vitalis arrangerar därför över deltagare och besökare från hela landet, på Svenska Mässan i Göteborg, […]

Read More