Innovationsprojekt

Hur långt bär din idé?

Det vet vi inte. Men tillsammans med dig utvecklar vi den gärna så långt det är möjligt. Vi har lång erfarenhet av att utveckla idéer på olika sätt. Antingen från en idé till en färdig produkt/tjänst, eller från en färdig produkt/tjänst som vidareutvecklas till en ännu bättre produkt/tjänst. Ett annat scenario kan vara att vi kommer fram till att produkten/tjänsten kräver en annan marknad och kundsegment än tidigare. Varje idé är unik, liksom dess förutsättningar och omständigheter. Därför måste också utvecklingsarbetet vara unikt. Därför har vi endast skräddarsydda lösningar och formar varje process så att den gör bäst nytta för din idé.

I vårt nätverk av kompetenser och samlade erfarenheter av samarbete med företag, med fokus på produkter och tjänster för framtidens hälso- och sjukvård, kan vi tillsammans utveckla din idé. I våra innovationsprojekt stöttar vi dig som idéägare i ett väl avgränsat projekt kring produkt- och tjänsteutveckling. Vi startar innovationsprojektet med att tillsätta en projektledare och projektgrupp som omfattar allt från behovsanalyser, workshoppar med vald målgrupp, litteraturstudier eller produktutvecklingar.

Klicka här för att se våra utvalda innovationsprojekt som vi genomfört.

Låt oss utforska det tillsammans!

Kontakta mig för ett första möte kring hur vi kan arbeta tillsammans med din idé.
Har du en idé och vill få hjälp att utveckla den?
KONTAKTA OSS