Hylte kommun i unikt samarbete kring digitaliseringsfrågor

Under våren gästades Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) och Högskolan i Halmstad av två utbytesstudenter från Frankrike: Adrien Daniel och Lucie Bigeard. Studenterna har genomfört sin praktik tillsammans med Hylte kommuns digitaliseringsenhet som under våren har fokuserat på digitalisering inom vård och omsorg. Hylte kommun genomför just nu en satsning på digitalisering inom vård- och omsorg där Madeleine Solenhill, digitaliseringschef Hylte kommun, leder arbetet framåt tillsammans med hennes team.

De franska studenterna Adrien Daniel och Lucie Bigeard följer hemtjänstens personal och studerar hur smarta funktioner kan göra att äldre personer kan bo hemma längre. Bild: Isabel Bark/Hallandsposten
”Vi har skuggat hemtjänstens personal både dagtid och nattetid för att se hur vi kan använda smarta funktioner i hemmet som möjliggör att omsorgstagare kan bo hemma längre”, säger Lucie.

(Paret Svedberg hänger med i tekniken. Isabel Bark. Hallandsposten 2018.)

 

 

Hylte kommun har en pågående satsning på digitalisering där Madeleine Solenhill, digitaliseringschef, och hennes team leder arbetet framåt. I samverkan med omsorgsassistenten Lotta Gudmundsson arbetar de löpande efter de behov som finns i Hyltes vård och omsorg.

 

 

Genom mitt arbete inom hemtjänsten är jag förankrad i verkligheten. Det är superroligt att testa detta och få koll på vad som funkar och vad som inte är möjligt”, säger Lotta Gudmundsson, som lägger hälften av sin arbetstid på digitaliseringsfrågor.

(Paret Svedberg hänger med i tekniken. Isabel Bark. Hallandsposten 2018.)

Videosamtal kan förenkla vårdkontakten

Gruppen besökte innan sommaren Gerhard och Margareta Svedberg som hänger med i teknikens snabba vändningar och är väldigt positiva till modern teknik. De använder sig av iPad hemma för att surfa på nätet och barnbarnsbarnen följer deras vardag på Instagram. Paret bor ute på landet men trots detta så får de besök av hemtjänsten flera gånger om dagen, och ifall något skulle hända finns hemtjänsten bara ett knapptryck bort genom ett digitalt trygghetslarm. Ett nästa steg är att paret ska kunna börja använda sig av videosamtal för att hålla kontakt med vårdpersonalen.

Margareta och Gerhard Svedberg, Lotta Gudmundsson, Adrien Daniel, Lucie Bigeard och Madeleine Solenhill. Bild: Isabel Bark/Hallandsposten
De franska studenterna Adrien Daniel och Lucie Bigeard mitt under sitt uppsatsskrivande på Hälsoteknikcentrum Halland. Bild: Jesper Jansson/HCH
Samarbete med Högskolan i Halmstad

 

Digitaliseringsenheten i Hylte kommun har tagit fram handlingsplaner för digitalisering med fokus på omsorgen. Utbytesstudenterna Lucie och Adrien varit med att ta fram underlag som kan användas vid utveckling i det fortsatta arbetet vid framtagning av handlingsplaner. Under sin praktikperiod har de haft Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad som hemvist för att kunna arbeta med sina respektive uppsatser.

 

Handledare för deras projekt har varit Wagner de Morais (PhD Computer Science and Engineering och forskningskoordinator vid HCH/HH) med ansvar för de tekniska delarna av projektet — samt Madeleine Solenhill (digitaliseringschef vid Hylte kommun), med ansvar för hälso- och digitaliseringsfrågor kopplat till studenternas projekt.

Projektet är ett unikt samarbete mellan HCH/Högskolan i Halmstad och Hylte kommun där man arbetar direkt utifrån behov för att ta fram lösningar.
 
Studenterna Adrien Daniel och Lucie Bigeard har under sin praktikperiod även fått möjligheten att besöka olika konferenser och mässor tillsammans med Hälsoteknikcentrum Halland. Bland annat Vitalismässan i Göteborg samt Seniormässan i Varberg.

Ytterligare läsning: