Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier

10.000 kronor för din idé! Ansök om Hälsoteknikalliansens utvecklingstipendie!

 
 Högskolan i Halmstad delar ut Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier. Stipendierna ska stimulera utvecklingen av nya, innovativa och kreativa produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet och delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad. Stipendierna ska vara en uppmuntran i utvecklingsprocessens tidiga skede. Ansökningarna bedöms av en stipendiekommitté med kompetens från olika delar av samhället. Hälsoteknikalliansen delar ut tre stipendier á 10 000 kr i samband med Utexpo. Alla studenter som har tagit inriktning mot hälsoteknikområdet, oavsett program, kan ansöka.”

Din ansökan ska innehålla:

Titel, namn, program & handledare

    Sammanfattande beskrivning
– idé
– problem 
– målgrupp & behov
– utvecklingspotential

·      Hur har ert arbete berört följande perspektiv?
– Hållbarhet
– Jämställdhet
– Användbarhet

·      Motivering
– Varför skall just detta arbete få stipendium?
– Hur skall stipendiepengarna användas?

·      Personliga uppgifter
– Personnummer
– Adress
– Telefon
– E-post

Välkommen med din ansökan innan 24 maj. Maila till elin.jonsson@hh.se

2018 års stipendiater tilldelades 10000 kr per projekt.

Årets stipendiater är:

  • Aya Saladdin & Ponthus Niemand för projektet: Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality.

  • Elin Adolfsson & Susanne Olsson för projektet: Optiseal.

  • Sara Ölmeby & Jessica Weber Hansson för projektet: Hälsomätningar på vårdcentraler.

Kontakt

Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se