Dags att söka

Hälsoteknikalliansens utvecklingstipendier!

10.000 kronor för din idé!

Högskolan i Halmstad delar ut Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier. Stipendierna ska stimulera utvecklingen av nya, innovativa och kreativa produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet och delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad.

Stipendierna ska vara en uppmuntran i utvecklingsprocessens tidiga skede. Ansökningarna bedöms av en stipendiekommitté med kompetens från olika delar av samhället. Hälsoteknikalliansen delar ut tre stipendier á 10 000 kr i samband med Utexpo. Alla studenter som har tagit inriktning mot hälsoteknikområdet, oavsett program, kan ansöka.

Visa det här inlägget på Instagram

Stort grattis till årets stipendiater av Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier! . Stipendium 1 Stipendievärde: 10 000 kronor Studenternas namn: Max Renberg och Kristian Persson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet) Projektnamn: Ambulance Safety: MADDE Stipendium 2 Stipendievärde: 10 000 kronor Studenternas namn: Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet) Projektnamn: CytoCircle Stipendium 3 Stipendievärde: 10 000 kronor Studenternas namn: Maja Malm och Filip Magnusson (båda Utvecklingsingenjörsprogrammet) Projektnamn: ViSAQ . . . Hälsoteknikcentrum Halland delar på uppdrag av Högskolan i Halmstad ut Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier. Stipendierna ska stimulera utvecklingen av nya, innovativa och kreativa produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet och delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad. Högskolan i Halmstad profilerar sig som det innovationsdrivande lärosätet. Inom profilområdet Hälsoinnovation ska innovativa och hållbara lösningar på samhällsutmaningar inom hälsoområdet stärka Hallands position som den bästa livsplatsen. Satsningen omfattar forskning, utbildning och samverkan mellan lärosäte, näringsliv och offentlig sektor. På Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) arbetar vi gränsöverskridande med näringslivsutveckling och skapar en arena för gemensamma diskussioner och samskapande. #hälsoteknikcentrum #hälsoteknikcentrumhalland #utexpo #utexpo2020 #hh #hch #högskolanihalmstad #halmstad #hälsoinnovation #hälsoteknikalliansen #hälsoteknik #innovation #examen2020 #stipendium #stipendiat

Ett inlägg delat av Hälsoteknikcentrum Halland (@halsoteknikcentrum_halland)

Kontakt

Elin Jonsson

Forskningsingenjör

Specialistområde: projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se