Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier

Sök Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier

Högskolan i Halmstad delar ut Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier. Stipendierna ska stimulera utvecklingen av nya, innovativa och kreativa produkter och tjänster inom hälsoteknikområdet och delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad. Stipendierna ska vara en uppmuntran i utvecklingsprocessens tidiga skede. Ansökningarna bedöms av en stipendiekommitté med kompetens från olika delar av samhället.

2018 års stipendiater tilldelades 10000 kr per projekt.

Årets stipendiater är:

  • Aya Saladdin & Ponthus Niemand för projektet: Management of ergonomic aspects in early design phases using virtual reality.

  • Elin Adolfsson & Susanne Olsson för projektet: Optiseal.

  • Sara Ölmeby & Jessica Weber Hansson för projektet: Hälsomätningar på vårdcentraler.

Kontakt

Elin Jonsson

Forskningsingenjör ℹ

Forskningsingenjör | Biomekanikingenjör

Kompetensområden

Projektledning, coaching, produktutveckling, mechanical design methodology, användarcentrerad design, usability, ergonomi, disability studies, CATIA V5.

 

+46 72 977 37 62
elin.jonsson@hh.se