HCH Tipsar!

Grundligt om artificiell intelligens

AI är en form av intelligens kopplat till maskiner eller teknologi – i kontrast med naturlig intelligens som återfinns hos människor och djur. Begreppet AI är väldigt brett, egentligen en samlingsterm och innehåller många fakta, förgreningar och ämnesområden.


För att förenkla begreppet och göra det begripligt på en fundamental nivå har forskning.se tagit fram en kunskapswebb genom rörlig media som syftar till att skapa intresse för ämnet, visa var forskningen står idag och vilka konsekvenserna kan bli i framtiden.