HCH tipsar! Podcast med Max Tegmark, forskare inom AI och fysik

HCH tipsar!

Podcast med Max Tegmark, forskare inom AI och fysik

Vad räknas som intelligens? Och vad är egentligen intelligens? Är intelligens något som enbart infinner sig hos människor och djur?

 

Tegmark redogör för frågorna i sitt prat och diskuterar samtidigt hur artificiell intelligens nu och i framtiden kommer att bli ett växande problem ur ett politiskt perspektiv. 

”För mig är artificiell intelligens den viktigaste demokratifrågan i vår tid.”

Max Tegmark, forskare inom AI och fysik. (Sommar & Vinter i P1) 2018.

HCH tipsar! Podcast med läkaren Moana Esmaeilzadeh

Podcast

HCH tipsar!

Mouna Esmaeilzadeh berättar i Sommar & Vinter i P1 om robotar, artificiell intelligens och genteknik inom vården. Moana debuterar som sommarvärd i år.

Jag ville gå i bräschen för en modern vård och få till ett paradigmskifte – från symptomatiskt till förebyggande – att hitta sjukdomen innan den hittar dig. Vi besiktar ju våra bilar – varför ska vi inte besikta vår egen kropp? Det känns så ologiskt att gå till doktorn först när man har fått symptom på sjukdomen och det i många fall redan är för sent.

Bild: BabakSar/CC BY-SA 4.0