Projektledare | Hälsovetare
Fil.mag Folkhälsovetenskap

 

Kompetensområden

Projektledning, folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, kvalitativa forskningsmetoder, utvärdering, workshopfacilitering.

 

+46 72 381 28 47
virginia.wiman@hh.se