Senior Interaktionsdesigner | Gruppchef, Avdelningen för User Experience, Semcon

 

Kompetensområden

Interaktionsdesign, user experience, usability, användarcentrerad design, informationsarkitektur, projektledning, IT-strategi, agil utveckling, designmetodik.

 

+46 72 977 38 08
mats.lindqvist@hh.se