Projektledare TestMiljö Halland | Biomekanikingenjör

 

Kompetensområden

Biomekanik, ergonomi, innovationsteknologi, projektledning och produktutveckling.

 

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se