Projektkoordinator | Biomekanikingenjör

Kompetensområden

Biomekanik, ergonomi, innovationsteknologi, projektledning och produktutveckling .

+46 72 180 13 77
loisa.cedergren@hh.se