Universitetsadjunkt Informatik, Akademin för informationsteknologi

Kompetensområden

Databasdesign, programmering, systemutveckling, processkartläggning, interaktionsdesign, projektledning.

035-16 7207
jesper.hakerod@hh.se