Universitetadjunkt Omvårdnad | Leg. sjuksköterska

 

Kompetensområden

Intensivvård, neurointensivvård, hjärtintensivvård, geriatrik, palliativ vård, psykiatrisk vård, rehabilitering genom ortopedi.

 

+46 70 441 63 50
eva.hjort_telhede@hh.se