Samverkan för mig är när vi tillsammans skapar skillnad i samhället och där allas åsikter är lika mycket värda. När vi har byggt goda relationer.”

 

Specialistområde: senior projektledning, biomekanik, anatomi, fysiologi, rörelselära, användarcentrerad design, usability, ergonomi, coaching, produktutveckling, erfaren workshopfacilitator och co-creator.

Passion i livet: champagne och yoga!

 

+46 70 538 45 55
anne-christine.hertz@hh.se