“Samverkan är det nödvändiga kit som fogar samman de stuprör vi förenklar och inordnar våra verksamheter i. Utan samverkan uppstår intressemotsättningar och konflikter från ingenstans, fjädrar blir till hönor, organisationer suboptimerar och vi löser inte vårt uppdrag.”

Specialistområde: systemutvecklare, projektledning, utredningar och analyser inom Falkenbergs kommun.

Passion i livet: utöver mitt fantastiska jobb, fru och barn får nog anses vara golfen. Jag gillar att spela golf och att umgås genom golfen.

 

mattias.torngren@falkenberg.se