Expert inom Normkritik | Fil dr Sociologi

 

Kompetensområden

Jämställdhet, jämställdhetsintegrering, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, kvalitativa forskningsmetoder och metodologi.

 

+46 72 977 35 10
anna.isaksson@hh.se