“Samverkan är en nyckelfaktor i allt forsknings- och utvecklingsarbete. Utan samverkan med det omgivande samhället är det svårt att förstå vilka behov som finns och vilka värden resultaten från forsknings- och utvecklingsarbete skapar.”

Specialistområde: genus, jämställdhet, mångfald och normkritik.

Passion i livet: (förutom hennes två härliga barn!) är choklad. Hon kan till och med bryta en bit av blockchokladen när det kniper.

 

+46 72 977 35 10
anna.isaksson@hh.se