Expert inom Normkritik | Fil dr Sociologi

Kompetensområden
Jämställdhet, jämställdhetsintegrering, mångfaldsfrågor, normkritiska perspektiv, normkritisk design, kvalitativa forskningsmetoder och metodologi.

+46 72 977 35 10
anna.isaksson@hh.se