Specialistområde: socialt arbete, socialrätt, genus och jämställdhet, pedagogik, jämställdhet och mångfald i arbetslivet, projektledning och projektarbete.

 

+46 72 528 54 00
caroline.strid@laholm.se