Kommunkoordinator | Utvecklingsledare Varbergs kommun.
Fil.mag i Informatik.

Kompetensområden

Verksamhetsutveckling, välfärdsteknik, kommunal vård och omsorg, digitalisering, håller i utbildningar och föreläsningar inom digitalisering

+46 70 623 98 76
anna-lena.junghov@varberg.se